Informacje

Muzeum w domu po rodzinie Przybyszowskich?

Miasto Jasło wraz ze swoimi instytucjami kultury oraz partnerskim Vranovem nad Toplo’u zamierza przystąpić do realizacji wspólnego projektu w ramach promocji dziedzictwa historycznego polsko-słowackiego pogranicza. Jednym z zadań inwestycyjnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia jest zakup oraz zaadoptowanie jednego z historycznych budynków w centrum naszego miasta – utworzenie dodatkowej przestrzeni wystawienniczej dla obecnego muzeum.

Miasto Jasło wraz ze swoimi instytucjami kultury – Jasielskim Domem Kultury, Muzeum Regionalnym oraz Miejską Biblioteką Publiczną, przy współpracy ze słowackim miastem Vranov nad Topl’ou przygotowali wspólny projekt pod nazwą „Kiedy historia łączy… Szlakiem dziedzictwa kulturowego Jasła i Vranova nad Topl’ou”.

Miasto Vranov poszukiwało partnera do realizacji projektu. Ponieważ wiedzą, że jesteśmy sprawdzonym partnerem jeśli chodzi o programy polsko-słowackie to zaproponowali nam współpracę w tym zakresie.
– burmistrz Jasła Ryszard Pabian

Warunkiem realizacji działań dotyczących promocji i historii dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza jest uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja na lata 2014-2020. Nabór wniosków w ramach osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” trwa do 14 września, a jego rozstrzygnięcie przewidziane jest na przełom grudnia 2016 i stycznia 2017 roku.

Samorząd Jasła tym razem chce uniknąć „wpadki” jaka miała miejsce w poprzedniej kadencji w związku z planowaną realizacją muzeum „Apteki Łukasiewicza” i starannie przygotowuje się z dokumentami aplikacyjnymi.

Myślę, że projekt został dobrze przygotowany. – podkreśla burmistrz miasta Ryszard Pabian.

Muzeum zyska nową przestrzeń wystawienniczą

Sztandarowym pomysłem po stronie miasta Jasła jest zakup jednego z zabytkowych budynków przy ulicy Stanisława Staszica oraz jego adaptacja na cele muzealne.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Nasza główna część projektu to zadanie realizowane przez Muzeum Regionalne. W ramach tego chcemy uruchomić budynek, w którym będziemy mogli eksponować pamiątki związane z miastem Jasłem, a więc z osobami, które tutaj mieszkały i działały, ewentualnie znaleziskami, które miały miejsce na terenie Jasła. W związku z tym projektem planujemy zakup budynku położonego przy ulicy Staszica, w sąsiedztwie parku, byłego domu rodziny Przybyszowskich. Oczywiście, konieczne będą prace adaptacyjne związane z przygotowaniem budynku zgodnie z wymogami obowiązującymi muzeum. – mówi Ryszard Pabian. Plany są dość ambitne, bo w przyszłej filii miejskiej placówki kulturalnej ekspozycje miałyby zostać wsparte nowoczesnymi technikami multimedialnymi, przez co zwiększyłaby się jej atrakcyjność dla potencjalnych odwiedzających.

Zgodnie z operatem szacunkowym przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość obiektu wynosi pół miliona złotych.

To nie jest wysoka cena. Budynek jest w samym centrum miasta, w bardzo atrakcyjnym miejscu, a jego wartość została oceniona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Budynek ten był oferowany najpierw na poziomie 1,2 miliona złotych, potem 700 tysięcy złotych. Tutaj spotkaliśmy się z akceptacją na poziomie 510 tysięcy złotych tak, jak w wycenie rzeczoznawcy majątkowego. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

Gospodarz naszego grodu nie wyklucza, że w przypadku braku uzyskania dotacji zewnętrznej miasto byłoby zainteresowane zakupem przedmiotowego budynku w ramach własnych środków budżetowych.

Na tą chwilę mamy zgodę Rady Miejskiej na zakup tego budynku pod warunkiem uzyskania dofinansowania natomiast uważam, że budynek jest bardzo atrakcyjny. Nie wykluczamy, że w ramach rewitalizacji również będziemy zainteresowani jego zakupem. – wyjawia.

Placówka wyczekuje na dodatkową przestrzeń wystawienniczą już od wielu lat. Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe w dotychczasowej lokalizacji – budynku rodzinnym przekazanym nieodpłatnie przed niespełna pół wieku na jego działalność statutową przez doktora Stanisława Kadyiego – nie ma w nim miejsca na prezentowanie lokalnej społeczności bogatych zbiorów, w szczególności dotyczących przeszłości naszego grodu.

W budynku zachowały się oryginalne stare piwnice, które można zaadoptować do celów ekspozycyjnych natomiast na parterze i pierwszym piętrze można śmiało przygotować ekspozycję związaną z historią miasta Jasła. Brak takiej ekspozycji w naszym muzeum dostrzega wielu przychodzących do naszego muzeum. Istnieje wielka potrzeba zwłaszcza, że mamy liczne eksponaty, które moglibyśmy wprowadzić w te wnętrza. Oprócz tego mamy unikalną kolekcję paleontologiczną: skamieliny sięgające nawet miliona lat, które można byłoby pokazać. Ten pomysł, że powierzchnia użytkowa naszej instytucji może się w najbliższych latach powiększyć – zwłaszcza, jeśli udałoby się jeszcze pozyskać te środki unijne – to byłoby to dla nas coś superważnego. Dla miasta byłaby to nowa placówka kulturalna, gdzie można spędzać czas, zapoznawać się z przeszłością, itd. – powiedział Alfred Sepioł, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Samorząd miejski liczy, że zarówno zakup, jak i późniejsze przystosowanie obiektu na potrzeby instytucji kultury, uzyska dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów.

Swoje zadania zaplanowali też pozostali partnerzy. I tak Jasielski Dom Kultury miałby zorganizować wydarzenia kulturalne promujące polsko-słowackich partnerów oraz zakupić niezbędne wyposażenie na ten cel. Miejska Biblioteka Publiczna przewiduje utworzenie Jasielskiej Biblioteki Cyfrowej oraz organizację warsztatów dla młodzieży z Polski i Słowacji. Z kolei po stronie partnera słowackiego przewiduje się udostępnienie historycznego zabytku w celach turystycznych oraz organizację wydarzenia kulturalnego.

Projekt miałby zostać zrealizowany w latach 2017-2018.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE