Informacje

„Czas na aktywność w gminie Tarnowiec”

Gminny Ośrodek Pomocy w Społecznej w Tarnowcu realizuje projekt „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest aktywizacja osób zameldowanych na terenie gminy Tarnowiec korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są osobami bezrobotnymi w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy programu mogą liczyć na bezpłatne profesjonalne kursy zawodowe na kierunkach: opiekunka osób starszych, posadzkarz – płytkarz, sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych oraz kucharz.

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie doradcy zawodowego i psychologa. Ponadto uczestnicy szkolenia w ramach wsparcia rodziny zostaną objęci pomocą finansową w formie zasiłków celowych według zasad ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnowiec” udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu, Tarnowiec 211 38-204 Tarnowiec, tel. (013) 443 69 28.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE