Informacje

Miasto Jasło w Euroregionie Karpackim

Miasto Jasło jest kolejnym samorządem lokalnym, które przystąpiło do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Organizacja skupia obecnie ponad pięćdziesiąt samorządów gminnych, miejskich i powiatowych województwa podkarpackiego.

Nasze miasto było ostatnim dużym samorządem z terenu byłego województwa krośnieńskiego, które nie należało do tej organizacji. Euroregion Karpacki to międzynarodowa instytucja, która w swoim statucie ma zapisane aktywne wspieranie rozwoju współpracy transgranicznej w obszarze przygranicznym Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Pełni też funkcję instytucji wdrażającej i zarządzającej wybranymi projektami unijnymi.

Dawid Lasek, sekretarz generalny Euroregionu Karpackiego:
Te samorządy, które działają w ramach naszego stowarzyszenia mają łatwiejszy dostęp do tych środków. Do tej pory dofinansowaliśmy około trzysta projektów na kwotę prawie dziesięciu milionów euro w naszym województwie.

Dzięki przystąpieniu do stowarzyszenia, będzie łatwiej o pozyskanie funduszy z programu Polska-Słowacja, w ramach którego dysponuje funduszem mikroprojektów. Miasto może ubiegać się o dofinansowanie pojedynczego projektu w kwocie do 50 tysięcy złotych. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie również program Polska -Białoruś- Ukraina, gdzie możliwości finansowe dla samorządu miejskiego są bardzo szerokie.

Mamy już ogromne doświadczenie, jesteśmy instytucją profesjonalną z bardzo dobrze przygotowaną kadrą. Wdrożyliśmy już programy w ramach okresu przedakcesyjnego. Teraz w ramach perspektywy 2007-2013 jesteśmy operatorami tych środków. Tak naprawdę planujemy powoli działania w ramach perspektywy 2014-2020. Lobbujemy za tym, żeby powstał specjalny program karpacki, program operacyjny z ogromnymi środkami inwestycyjnymi. Miasto takie jak Jasło powinno być w pierwszym szeregu, jeżeli idzie o planowanie. – dodaje Dawid Lasek.

Przystąpienie Jasła do Euroregionu Karpackiego wiąże się z poniesieniem wydatków związanych z finansowaniem działań Stowarzyszenia. Składka członkowska wynosi 1/10000 budżetu po stronie wydatków na dany rok budżetowy. W tym roku miasto poniesie koszty rzędu 10 tysięcy złotych z tego tytułu.

Do Stowarzyszenia należy też powiat jasielski. Więcej o Euroregionie Karpackim na stronie internetowej www.karpacki.pl.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE