Informacje

Monografia Dębowca już w sprzedaży

Ks. Piotr Jamioł MS Historia Dębowca

W sprzedaży ukazała się już najnowsza książka ks. Piotra Jamioła MS pod tytułem „Historia Dębowca”. Publikacja będąca pierwszym pełnym opisem dziejów tej miejscowości została wydana z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy.

„Historia Dębowca” została podzielona na rozdziały ukazujące dzieje Dębowca do czasów rozbiorowych, w okresie zaborów, okres II Rzeczypospolitej, okupację i współczesność. Książka liczy 320 stron i poza częścią opisową zawiera kalendarium najważniejszych wydarzeń, krótkie streszczenie w języku angielskim oraz blisko sto zdjęć i ilustracji z dziejów miejscowości.

Publikację można nabyć w miejscowym kiosku oraz kiosku przy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Istnieje możliwość sprzedaży wysyłkowej po wpłaceniu na konto Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział Dębowiec nr 09 8627 1024 2004 6013 3782 0001 kwoty 33 złotych (zawierającej koszt przesyłki w kraju jednej książki). Szczegóły można uzyskać również pod adresem internetowym Stowarzyszenia: smdio@o2.pl.

Zysk uzyskany ze sprzedaży monografii Dębowca zostanie przeznaczony przez Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy na publikację następnych wydawnictw związanych z miejscowością i najbliższą okolicą oraz na drugą część monografii dotyczącą parafii i szkoły.

Zobacz również:
[09.07.2009] – „Powstała bogata monografia historii Dębowca”

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE