Informacje

Pielgrzymka: Nowy most połączy miejscową społeczność

Fot. Starostwo Powiatowe
Fot. Starostwo Powiatowe

Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski cieszą się z nowego mostu, który oddano do użytku w miejscowości Pielgrzymka. Inwestycja powstała przy współudziale Wojska Polskiego, ze środków Powiatu Jasielskiego, gminy Osiek Jasielski oraz Budżetu Państwa.

Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka rozpoczęła się jesienią 2007 roku. Do pracy zostali zaangażowani żołnierze z Jednostki Wojsk Inżynieryjnych z Niska, którzy wykonali stalowe podpory konstrukcji mostu. Nadzoru nad tą częścią zadania podjął się Urząd Gminy w Osieku Jasielskim. Całą konstrukcję mostową zaprojektowała firma MK – Mosty z Rzeszowa.

W dalszym etapie budowy przygotowano płytę mostu. Zostały przebudowane dojazdy do nowo powstającego mostu, wykonano również roboty nawierzchniowe i zabezpieczające, hydroizolacyjne, wyczyszczono rowy oraz przepusty. Tą część zadania wykonywało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM z Gorlic. Całość robót zakończono w maju br.

Nowy most ma długość 21 metrów i nośność do 30 ton.

Zadanie zamknęło się w łącznej kwocie około 970 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy złotych pochodziło z dotacji Budżetu Państwa. Pozostałe środki wygospodarował samorządy: powiatowy i gminny.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE