Informacje

W Pektowinie nadal pat

Fot. Damian Palar
Fot. Damian Palar

Związki zawodowe działające w jasielskim Pektowinie nadal nie doszły do porozumienia z władzami spółki odnośnie podwyżek płac. Obie strony podpisały protokół rozbieżności i dalsze rozmowy mające na celu zakończenie sporu zbiorowego będą prowadzone przez specjalnie wyznaczonego mediatora.

Zarówno związkowcy jak i zarząd Pektowinu podtrzymują swoje dotychczasowe żądania. Pracownicy domagają się podwyżki płacy zasadniczej w wysokości 300 zł brutto dla każdego pracownika z dniem 1 maja 2009 roku. Z kolei władze firmy proponują rozmowy na temat poprawy sytuacji materialnej pracowników w miesiącu wrześniu br., stosownie do założeń realizowanego programu „Programie restrukturyzacji majątkowo-kosztowej Spółki ZPOW „Pektowin” S.A. w Jaśle na lata 2008-2013” część I i część II.

Oba stanowiska zostały zanotowane w protokole rozbieżności. Strony ustaliły, iż następny etap sporu będzie prowadzony w obecności mediatora.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny wyraża zdumienie zaistniałą sytuacją, gdyż w naszej opinii, przebieg rozmów dawał nadzieję na pomyślne, zakończone porozumieniem, zakończenie sporu zbiorowego. – informuje Edmund Gondek, przewodniczący „Solidarności” w Pektowinie.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE