Informacje

Gimnazjum nr 4 ma swojego patrona

Budynek Gimnazjum nr 4. Fot. Damian Palar
Budynek Gimnazjum nr 4.
Fot. Damian Palar

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zwrócili się do burmistrz Marii Kurowskiej z prośbą o nadanie imienia Gimnazjum nr 4. Na patrona szkoły zaproponowano postać bohatera narodowego i patrioty – Romualda Traugutta. Uchwałę w tej sprawie podjęła dzisiaj Rada Miejska Jasła.

Wybór podyktowany był kontynuacją tworzenia jednolitego systemu edukacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1, przy której w 2007 roku powstało Gimnazjum nr 4. Poprzez nadania imienia szkole nauczyciele oraz uczniowie chcą, aby życie i patriotyczna działalność wskazanego bohatera narodowego były mottem szeroko pojętych działań dydaktyczno-wychowawczych, a wszystkie jego zalety nadal były drogowskazem dla młodego człowieka.

Nadanie imienia Romualda Traugutta gimnazjum, będzie bardzo korzystne dla procesu wychowawczego młodzieży. Uważam, że kształcenie i wychowywanie młodzieży w klimacie patriotyczno-narodowym, bo przecież takim bohaterem był Romuald Traugutt, wzmocni jeszcze tą dobrą pracę wychowawczą, jaka jest prowadzona w Gimnazjum nr 4. Bohater jest szczególny, a gdzie jak gdzie, w gimnazjum potrzeba nam wzorców osobowych, które by motywowały młodzież. – powiedziała Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Uroczystość nadania imienia Romualda Traugutta Gimnazjum nr 4 planowana jest na 10 listopada br. Poprzedzi ją msza święta w Kościele Farnym. Następnie w murach szkoły odbędzie się część artystyczna, podczas której uczniowie zaprezentują sylwetkę swojego patrona. Zostanie również odczytana uchwała Rady Miejskiej dotycząca nadania imienia.

Niewielkie koszty związane ze zmianą pieczątki placówki zostaną pokryte ze środków własnych szkoły.

Romuald Traugutt (1826-1864) zapisał się w naszej historii jako bohater narodowy, potrafiący podejmować odważne decyzje nawet w beznadziejnej sytuacji.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE