Informacje

Do talentu trzeba dokładać pracowitość, aby były efekty

Burmistrz Jasła przyznała trójce wyróżniających się uczniów, którzy są mieszkańcami miasta, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. W tym roku wyróżnienie otrzymali: Kornelia Rzońca (studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego), Dawid Zemrys (uczeń Gimnazjum nr 1), Gabriela Poliwka (uczennica Gimnazjum nr 2).

Pani burmistrz podkreśliła w swojej wypowiedzi, że bardzo liczy na uczącą się młodzież w naszym mieście, bo to właśnie ci młodzi ludzie mogą kiedyś przejąć obowiązki po obecnej władzy samorządowej, dyrektorach różnych instytucji oraz piastowanych ważnych stanowiskach w mieście.

Cieszę się, że spotykam się z młodzieżą, dla której nauka jest ważna, bo to tak powinno być. Ja wiem, że czasem przychodzą trudne chwile, kiedy zwyczajnie nie chce się uczyć. Sama jak wracam pamięcią wstecz to pamiętam, jak bardzo się zmuszałam, aby przygotować się czasem do jakiejś lekcji, ale tym niemniej ten obowiązek w człowieku był i trzeba go było realizować. – powiedziała Maria Kurowska.

Stypendia dla wyróżniających się uczniów przyznawane są od 2002 roku. Oprócz dobrych wyników w nauce, pod uwagę brane jest również kryterium dochodowe. Stypendium może być przyznane tylko jednemu uczniowi danego gimnazjum na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole oraz jednemu studentowi na okres od października do lipca danego roku akademickiego, nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE