Informacje

Samorządy lokalne po raz kolejny apelują o budowę zbiornika w Kątach

Radni gmin Krempna i Nowy Żmigród wystosowali wspólny apel w sprawie planowanego przedsięwzięcia dotyczącego budowy zbiornika wodnego Kąty – Myscowa. Mieszkańcy czekają na realizację inwestycji od ponad czterdziestu lat. Przez prawie cztery dekady najważniejsze organy państwowe, począwszy od ministerstw, a kończąc na instytucjach odpowiedzialnych za regulację sieci rzecznych, nie potrafią wydać odpowiedniej decyzji w sprawie opracowania koncepcji zbiornika.

W miniony wtorek (15 września) podczas nadzwyczajnej sesji obu rad gmin, na których terenie ma zostać zlokalizowany zbiornik wodny, omówiono sprawy dotyczące przygotowań do realizacji prac. W spotkaniu, oprócz lokalnych samorządowców, wzięli udział przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Inwestor, którym jest właśnie RZGW, przekazał informację, że prace przygotowawcze mają zostać zakończone do roku 2013 i po tym czasie mogłaby ruszyć budowa zbiornika wodnego, który zabezpieczyłby przed powodziami miejscowości położone wzdłuż biegu rzeki Wisłoki. Ponadto miałby zaopatrywać w wodę pitną aglomerację Jasła, Dębicy i Mielca.

Efektem spotkania jest wspólne stanowisko rad gmin Krempna i Nowy Żmigród, w którym czytamy m.in. „Miejscowa ludność ma prawo żądać odpowiedniego poszanowania oraz warunków do wyraźnych perspektyw, co do przyszłości, opartych na własnych dobrach majątkowych. Brak zdecydowanego stanowiska władz państwowych w zakresie budowy zbiornika Kąty- Myscowa lub jego zaniechania prowadzi do szeroko pojętej degradacji życia publicznego, społecznego, kulturalnego i rodzinnego. Szczególnie niebezpieczny jest brak pełnych możliwości planowania i rozwoju rodzin jako podstawowych komórek społecznych”.

Apel trafi do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Ministra Rozwoju Regionalnego, Wojewody Podkarpackiego, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Parlamentarzystów Województwa Podkarpackiego.

(dapa)

Back to top button