Informacje

Patron szkoły zobowiązuje do patriotycznego wychowania młodzieży

Wacław Błasik, dyrektor II LO w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Wacław Błasik, dyrektor II LO w Jaśle.
Fot. Damian Palar

Od dziesięciu lat II Liceum Ogólnokształcącemu w Jaśle patronuje ppłk. Józef Modrzejewski „LIS” – żołnierz Armii Krajowej oraz honorowy obywatel naszego miasta. Szkoła realizuje wśród młodzieży program wychowawczy, oparty o hasło „Na zawsze wierni Polsce”, które do końca życia towarzyszyło tej wybitnej postaci z okresu II wojny światowej. Patronat zobowiązuje licealistów do godnego reprezentowania imienia szkoły także poza jej murami.

W 1999 roku dyrekcja oraz grono pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego podjęło starania o nadanie placówce imienia ppłk. Józefa Modrzejewskiego. 30 czerwca tegoż roku odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Powiatu Jasielskiego, która jest organem założycielskim szkoły. Oficjalna uroczystość nadania patronatu i poświęcenia sztandaru szkoły odbyła się 8 października 1999 roku. W tej chwili szkoła stara się krzewić wśród swoich licealistów wartości, które do końca życia przyświecały podpułkownikowi Modrzejewskiemu.

Patron szkoły zobowiązuje zawsze. W codziennym dniu zobowiązuje do tego, aby uczeń godnie reprezentował tą szkołę, aby przez swoją postawę, przez zaangażowanie w pracę na rzecz naszego miasta i regionu pokazywał, że ta szkoła jest godna tego, aby on był jej uczniem. Mam nadzieję, że jest to rzecz, która przyświeca każdemu uczniowi i jest realizowana w stu procentach. – mówi Wacław Błasik, dyrektor II LO w Jaśle.

Z okazji jubileuszu nadania szkole imienia, odbyły się uroczyste obchody, które rozpoczęła msza święta w jasielskiej Farze. Po eucharystii w budynku liceum rozpoczęła się okolicznościowa akademia, przygotowana przez szkolną młodzież. Wśród zaproszonych na dzisiejsze spotkanie gości znaleźli się m.in. senator RP Stanisław Zając, przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego Alicja Zając, wicemarszałek województwa Bogdan Rzońca, burmistrz Jasła Maria Kurowska, proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny ksiądz Zbigniew Irzyk, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Zygmunt Kachlik Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Wojciech Piękoś, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Rafał Papciak oraz dyrektorzy szkół średnich z powiatu jasielskiego.

II Liceum Ogólnokształcące przyjęło za patrona szkoły wybitnego człowieka, związanego z Jasłem. Podpułkownik Józef Modrzejewski na trwale wpisał się nie tylko w historię naszej Ojczyzny, ale również naszego miasta. W okresie II wojny światowej był komendantem Armii Krajowej Obwodu Jasło. Honor żołnierza, umiłowanie Ojczyzny były dla niego nadrzędnymi wartościami. Uznaliśmy, że droga życiowa podpułkownika i wartości, którym był wierny, powinny być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Jego motto życiowe stanowi podstawę programu wychowawczego szkoły. Jego zaangażowanie w walkę o wolną i niepodległą Ojczyznę stawia go w rzędzie najwybitniejszych postaci polskiego państwa podziemnego. Zgodnie z ostatnią wolą, jego prochy spoczęły na jasielskim cmentarzu, a miejsce pochówku objęte jest opieką przez naszych uczniów. – przedstawił życiorys patrona dyrektor szkoły Wacław Błasik.

Obecny na dzisiejszej uroczystości senator Stanisław Zając podkreślił w swoim wystąpieniu, że postawa podpułkownika Józefa Modrzejewskiego jest dzisiaj godna do naśladowania przez młode pokolenie Polaków, a w szczególności przez młodzież uczęszczającą do „drugiego” liceum, która powinna czerpać wzorce z jego bohaterskiego życiorysu.

Wybór podpułkownika Józefa Modrzejewskiego karze patrzyć na szkołę w sposób szczególny. Karze patrzyć na szkołę, która historyczny program nauczania wpisuje w swoje posłannictwo. To jest niezwykle ważne szczególnie dzisiaj, kiedy patrzymy na ten niespokojny czas i warto wrócić pamięcią do chwil, które przeżywała nasza Ojczyzna, które czynnie znaczył kolejne dni patron szkoły podpułkownik Józef Modrzejewski. Ta uroczystość wpisuje się w historię naszego miasta. – powiedział Stanisław Zając.

Serdeczne życzenia z okazji jubileuszu złożył również wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Rzońca, który w latach osiemdziesiątych był nauczycielem w „drugim” liceum.

Dziesięć lat temu dokonaliście Państwo bardzo ważnego wyboru patrona, który oczywiście jest bardzo związany z patriotycznym ruchem niepodległościowym, ale także istotne jest to, że ten patron wywodzi się z naszej ziemi, bo bardzo dużo swojego czasu spędził w Jaśle. Myślę, że znakomicie, poprzez swój program wychowawczy, realizujecie Państwo jego misję służenia Polsce, ludziom, Kościołowi. – zwrócił się do nauczycieli i młodzieży Bogdan Rzońca.

Na zakończenie jubileuszu, w patriotycznym montażu słowno-muzycznym wystąpiła młodzież szkolna.

Mówi Wacław Błasik, dyrektor II LO w Jaśle (posłuchaj)

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE