Informacje

„Radosna szkoła” w Tarnowcu

Już po raz drugi dzięki rządowemu programowi „Radosna szkoła” Gmina Tarnowiec pozyskała środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych z jej terenu oraz na utworzenie w pełni profesjonalnego szkolnego placu zabaw w Tarnowcu. Tym razem dofinansowanie jest wyższe niż poprzednio i wynosi blisko 100 tys. zł.

Celem programu jest:
– stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę,
– wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,
– stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego,
– stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole.

W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

Pomoce dydaktyczne dla szkół np:
– duże, miękkie klocki, zestawy figur geometrycznych, miękkie piłki, materace do zabaw ruchowych, tory przeszkód, drabinki, linki, siatki,
– inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej.

Utworzony zostanie szkolny plac zabaw w Tarnowcu.
Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

(UG Tarnowiec)

Back to top button