Informacje

X Jasielski Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy (zapowiedź)

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w dniu 15 maja 2010 roku organizują na zlecenie Okręgowej Komisji Turystyki PZM pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła i Starosty Powiatu Jasielskiego X Jasielski Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Podkarpacie 2010” II Rundę Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego.

Rajd jest imprezą ogólnodostępną, mogą w nim brać udział wszyscy chętni, zarówno osoby niepełnosprawne, jak i sprawne. W rajdzie obowiązują zasady opisów nawigacyjnych, wykorzystywanych w nawigacyjnych rajdach samochodowych.

Zgłoszenie do udziału w imprezie należy nadesłać w terminie do 10 maja 2010 r. na adres: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, 38-200 Jasło, ulica Konopnickiej 34B lub telefonicznie 013 446 97 13, telefax 013 445 87 17, 502 027 736, e-mail rdzik@poczta.fm.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko kierowcy i pilota, markę samochodu, ewentualnie grupę inwalidzką kierowcy i/lub pilota, adres zamieszkania, telefon, e-mail. Wysokość wpisowego dla załogi wynosi 50 złotych – pasażer 20 złotych.

Program imprezy:
8:30 – 10:00 – przyjmowanie załóg, badanie techniczne pojazdów, pobranie wpisowego
10:00 – 10:30 – odprawa zawodników
10:30 – 15:00 – próby sprawnościowe, jazda nawigacyjna, testy: BRD i turystyczny
12:30 – 13:30 – obiad na trasie rajdu – Zajazd pod Goleszem
Około 16:30 – oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – MOSiR Jasło

Start i meta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, ulica W. Sikorskiego 15

Regulamin rajdu:
Uczestnikiem rajdu jest załoga składająca się z kierowcy i pilota. Dopuszcza się udział pasażerów. Uczestnik musi posiadać ważne dokumenty kierowcy i pojazdu. Kontroli powyższego oraz sprawności pojazdu dokonuje organizator w ramach badania technicznego (BT).

Impreza odbywa się w normalnym ruchu przy zachowaniu przepisów o ruchu drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników, jak i osoby trzecie w czasie imprezy.

Rajd obejmuje:
– konkursową jazdę nawigacyjną – (2 odcinki o łącznej długości około 60 km)
– pytania ze znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym – (BRD)
– test turystyczny – (TT)
– próby sprawnościowe kierowania pojazdem – (SZ-1, SZ-2)
Na trasie rajdu będą znajdować się Punkty Kontroli Czasu – (PKC) i Punkty Kontroli Przejazdu – (PKP). W rajdzie obowiązują zasady opisów nawigacyjnych oraz punktacji stosowane w Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostwach Polski (wydanie z 2008 r.).

W imieniu organizatorów do udziału w rajdzie zaprasza

Ryszard Dzik
Prezes S.O.N. „Podkarpacie”

SŁOWA KLUCZOWE