Informacje

Policja pomaga w akcji ratowniczej

Policja pomaga w ewakuacji ludzi zagrożonych powodzią, organizujemy objazdy dla nieprzejezdnych dróg, zabezpieczamy rejony, w których prowadzone są działania ratownicze.

POLICJA. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Policja kieruje ruchem na podtopionym odcinku
drogi krajowej 73 w Krajowicach pod Jasłem.

RAPORT SPECJALNY:

18.05: Na drodze krajowej nr 73 bez utrudnień
Czytaj więcej…

17.05: Podtopienia w Jaśle i okolicach (foto)
Czytaj więcej…

Doświadczenia policjantów wskazują, że wiele osób ryzykuje zdrowiem, nawet życiem, by z bliska obejrzeć żywioł, zrobić zdjęcia. Ludzie wchodzą, zdarza się, że wjeżdżają na wały przeciwpowodziowe. Oprócz ryzyka, jakie ponoszą, przeszkadzają w akcjach ratowniczych i mimowolnie niszczą te umocnienia. To zabronione i niebezpieczne! Policja prosi o kategoryczne podporządkowywanie się poleceniom tych, którzy ratują ludzi i ich dobytek.

Może zajść konieczność ewakuacji. Policjanci dotrą dużo wcześniej do osób, które będą zmuszone opuścić swe domy. Poinformują o miejscu, czasie i sposobie wyjazdu z domów. Pomożemy osobom chorym, niedołężnym. Informacje przekazywać będziemy osobiście, ale także przy użyciu głośników w policyjnych wozach. Prosimy o podporządkowanie się poleceniom.

Policjanci nieprzerwanie strzec będą domostw i dobytku osób, które zmuszone były ewakuować się przed powodzią.

Paweł Międlar
KWP w Rzeszowie

SŁOWA KLUCZOWE