Kultura | rozrywka | edukacja

Na chwałę Marii Pannie – Koncert w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Jaśle-Sobniowie

W święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (31 maja), w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Jaśle-Sobniowie odbył się drugi koncert „Tobie Madonno”. Najpiękniejsze pieśni i utwory instrumentalne poświęcone Najświętszej Marii Pannie wykonały zespoły Jasielskiego Domu Kultury.

Koncert w Sobniowie. Fot. Jasielski Dom Kultury
Fot. Jasielski Dom Kultury

Wystąpiła grupa wokalna „Fermata”, pod dyrekcją Ewy Grzebień, instruktorki muzyki w JDK oraz zespół instrumentalny „Ad Libitum”, prowadzony przez Macieja Wulwa w składzie: Maciej Wulw – skrzypce, Sylwia Mocek – skrzypce, Anna Mocek – skrzypce, Gabriela Gorgosz – skrzypce, Piotr Jaworski – szpinet, Piotr Sorys – gitara.

Zespół „Fermata” zaśpiewał trzy antyfony maryjne z chorału gregoriańskiego: „Regina caeli”, „Ave Regina Caelorum” i „Ave Maria” oraz dwie XVI-wieczne pieśni z kanonu maryjnego: „O matko miłościwa” i „Dic nobis Maria”, natomiast „Ad Libitum” wykonał trzy przepiękne utwory „Ave Maria”. Pierwszy z nich, to dzieło XIX-wiecznego kompozytora francuskiego Charlesa Gounoda (1818-1893), które powstało przez dotworzenie linii melodycznej do preludium „Wohltemperiertes Klavier” Jana Sebastiana Bacha. Pozostałe dwa skomponowali Franz Schubert (1797-1828) i Giulio Caccini (1550-1618).

Całość wzbogaciły wiersze o tematyce maryjnej Romana Brandstaettera, siostry Nulli (Lucyny Westwalewiczówny) i ks. Jana Twardowskiego, w wykonaniu recytatorów JDK: Weroniki Wachel, Małgorzaty Kwiatkowskiej i Kacpra Lawery, z grupy „Scena słowa”, przygotowanych przez Helenę Gołębiowską.

Ostatni z koncertów „Tobie Madonno” odbędzie się w środę (2 bm.) w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE