Informacje

Są pierwsze środki na usuwanie skutków ostatniej powodzi

W sobotę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miler wręczał w Tarnobrzegu promesy na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej samorządowcom z gmin i powiatów Podkarpacia, które ucierpiały w ostatniej powodzi.

Zniszczona droga. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Zniszczony przez ostatnią powódź fragment
drogi powiatowej w Święcanach.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Minister podkreślił, że rząd przekazuje środki bardzo szybko i nie wskazuje zadań, bo to samorządowcy wiedzą co jest najpilniejsze do wykonania, aby przynajmniej trochę ulżyć mieszkańcom w zmaganiach się z problemami. Jerzy Miler podziękował samorządowcom za ich postawy i ciężką pracę podczas akcji ratowniczych i później, podkreślił że nikt nie przegrał walki z powodzią. Natura okazała się tak mocna, ze nie można było z nią wygrać.

Według pierwszych szacunkowych obliczeń w samym powiecie jasielskim straty sięgają ponad 150 milionów złotych. Jak zapewnia starosta jasielski otrzymane dzisiaj środki w wysokości 3,2 miliona złotych zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na udrożnienie tych szlaków komunikacyjnych, które są w tej chwili nieprzejezdne.

Cieszę się, że te pieniądze trafiają do nas tak szybko i  że zostały uproszczone procedury ich wydatkowania, to bardzo ważne dla  samorządów, ze nie musimy angażować środków własnych, bo można wykorzystać te środki bez wkładu własnego, oraz ze nie obowiązuje tryb przetargowy co znacznie przyspieszy remonty. Cieszę się również, ze udało się po oficjalnym spotkaniu porozmawiać z Panem Ministrem o osuwiskach, które stały się olbrzymim problemem w naszym powiecie. Dostałem zapewnienie, ze mieszkańcy których dotknęły osuwiska, również mogą liczyć na pomoc rządu i podobnie jak powodzianie mogą otrzymać do 100 000 zł pomocy. Jerzy Miler zaznaczył, ze dzisiaj przekazane promesy, to są pieniądze na najpotrzebniejsze wydatki i że nie są to jedyne środki jakie otrzymają samorządy w ramach pomocy rządowej. – powiedział Adam Kmiecik.

Pomoc finansową otrzymały też inne samorządy z powiatu jasielskiego: miasto Jasło (6 milionów złotych), gmina Skołyszyn (1,2 miliona złotych), gmina Jasło (1 milion złotych) i gmina Kołaczyce (700 tysięcy złotych).

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE