Kultura | rozrywka | edukacja

„Aby przetrwała pamięć…” – konkurs recytatorski w PBW Jasło

15 września 2010 roku w jasielskiej Filii PBW odbył się konkurs recytatorski „Aby przetrwała pamięć…”. Zorganizowany on został w ramach obchodów Roku Sybiraka, którym został ogłoszony rok 2010 przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Celem konkursu było oddanie hołdu i szacunku wszystkim obywatelom polskim II Rzeczypospolitej, którzy doświadczyli zsyłki na Sybir w tragicznym roku 1940 i latach późniejszych.

Ponadto chcieliśmy aby młodzież zapoznała się z poezją tworzoną przez Sybiraków oraz innych autorów piszących na ten temat i poszerzyła swoją wiedzę o losach Polaków na Kresach Wschodnich sprzed 70 lat. W szerokim pojęciu celem konkursu było nawiązanie dialogu międzypokoleniowego.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z trzech jasielskich szkół ponadgimnazjalnych, a mianowicie z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, z Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle i z Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Ze względu na założenia konkursu bardzo się cieszymy, że odpowiedzieli oni na naszą propozycję. Młodzież była bardzo dobrze przygotowana i z dużymi emocjami recytowała swoje wiersze.

Jury w składzie: Irena Becla (Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle) – przewodnicząca, członkowie: Mariola Jałowy (nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle) i Franciszek Trociński (Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Jaśle) nagrodziło 7 osób przyznając dwie pierwsze nagrody, dwie drugie, jedną trzecią i dwa wyróżnienia. Jednak jak powiedziała przewodnicząca jury Irena Becla wszyscy uczestnicy to zwycięzcy dlatego, że podjęli się udziału w tym konkursie.

Pierwsze miejsce zajęli: Kamil Rodak – uczeń kl. IIIe-1 Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle i Justyna Brągiel – uczennica kl. IIa Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. Drugie miejsce zajęli: Agata Rachowicz – uczennica kl. IIa Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle i Michał Myśliwiec – uczeń kl. IIIe-2 Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Trzecie miejsce zajęła Wioletta Marek – uczennica kl. IIItech. Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. Natomiast wyróżnienia otrzymały: Katarzyna Sepioł – uczennica kl. IIIc II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Agnieszka Wojnarowicz – uczennica kl. IIIo Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a nagrody dla zwycięzców ufundowało Starostwo Powiatowe w Jaśle i Urząd Miasta w Jaśle. Ponadto słodki poczęstunek zafundowała uczestnikom Piekarnia Jana Wątroby z Jasła.

Jako Kierownik Filii gratuluję wszystkim uczestnikom i składam gorące podziękowanie ich opiekunom. Szczególne podziękowanie kieruję do sponsorów bo bez ich pomocy nie bylibyśmy w stanie zapewnić uczestnikom konkursu tak cennych nagród.

Grażyna Jędryczka
Kierownik PBW Filia w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE