Informacje

Starosta odwołał punkt zbiórki darów dla osób poszkodowanych na skutek powodzi

Starosta Jasielski odwołuje punkt zbiórki darów dla osób poszkodowanych na skutek powodzi, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18.

W imieniu poszkodowanych rodzin, jak również władz samorządowych pragnę podziękować wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w niesienie pomocy innym oraz przekazaną pomoc rzeczową. Państwa pomoc była olbrzymia i nieoceniona.

Życzę wszystkim pomyślności w życiu osobistym i prowadzonej działalności.

Adam Kmiecik
Starosta Jasielski

SŁOWA KLUCZOWE