Informacje

26. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 19 października 2010 r. przypada 26. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji Zarząd Powiatu w Jaśle oraz Zespół Szkół nr 4 w Jaśle zorganizowali rocznicowe uroczystości.

O godzinie 11:00 w auli Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle wszystkich zebranych powitał Pan Robert Niemiec – dyrektor szkoły, rozpoczynając spotkanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego z prokuratorem Dariuszem Gabrelem – Dyrektorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz dr. Krzysztofem Kaczmarskim – Naczelnikiem Oddziału Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie. W spotkaniu brali również udział: Witold Lechowski – wicestarosta Powiatu Jasielskiego, Adam Pawluś – członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Andrzej Papciak – z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, ks. Piotr Steczkowski oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Popiełuszko – świadek wolności”.

Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle

Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle

Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle
Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle

Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości młodzież Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle przedstawiła program słowno-muzyczny poświęcony bł. kapłanowi.

O godzinie 18:00 w Kościele p.w. św. Stanisława BM odbyła się Msza Święta dziękczynna za beatyfikację Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Kapelana Solidarności.

Uroczystościom towarzyszy wystawa plenerowa (zlokalizowana na skwerku między kinem Syrena, a Zespołem Szkół nr 4) – „Jerzy Popiełuszko – Kapelan Solidarności – życie, męczeństwo, beatyfikacja”.

Opiekę merytoryczną nad uroczystościami rocznicowymi sprawują: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Głowna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

(Starostwo Powiatowe)

Back to top button