Informacje

Otrzymaliśmy: związki zawodowe Gamrat-u apelują do Ministra Skarbu Państwa

Przedstawiamy Państwu treść pisma związków zawodowych działających przy Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle przesłanego do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, dotyczącego procesu prywatyzacyjnego przedsiębiorstwa.

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Zwracaliśmy się do Pana już wielokrotnie z celu wyjaśnienia nurtujących nas problemów związanych z toczącym się procesem prywatyzacji naszej Firmy. Jesteśmy na co dzień rozpytywani przez naszą Załogę o jej zakres i mając świadomość konieczności jej przeprowadzenia niepokoimy się o dalsze losy swojego Zakładu.

Nie należy dziwić się klimatowi wokół problemu, ponieważ Załoga nauczona smutnym doświadczeniem „prywatyzacji z lat 2001-2004”, narzuconym wówczas klimatem i tempem, licząc na wreszcie normalny tryb i mając świadomość prywatyzacji jako efektywniejszego sposobu zarządzania Spółką, który wymusza na nas jako swoich przedstawicielach określone działania.

Niestety, niejasności powstałe wokół doprowadziły w dniu 14 października br. do spontanicznej pikiety pracowników pod Zarządem Spółki. Nie byliśmy jej organizatorami, a nasz udział ograniczy się do końcowego zabezpieczenia zewnętrznego tej akcji, aby nie wymknęła się spod kontroli.

Załoga zdezorientowana klimatem wokół prywatyzacji (między innymi poprzez dwukrotne dopuszczenie LENTEX do rozmów) przy wcześniejszych wypowiedziach Pana Ministra w roku ubiegłym w naszej Spółce, iż MSP szuka wiarygodnego inwestora, który zapewni Spółce stabilizację i rozwój, co przełoży się na utrzymanie miejsc pracy, odciąży lokalny rynek bezrobocia i przyniesie wymierne skutki dla gospodarki i regionu, postanowi a w tej formie zaprotestować.

Dodatkowym, bardzo niepokojącym faktem by sposób przekazywania informacji o naszej Spółce przez Prezesa LENTEX i jednego z kluczowych udziałowców o sposobie traktowania Załogi i możliwości przeniesienia produkcji poza granice naszego Państwa.

Są to tym bardziej niepokojące sygnały, że załoga nasza stara a się przez lata rozumieć potrzeby gospodarki i jej zawirowań i nie chciała by w ostatecznym rozrachunku zostać procesu prywatyzacji „ Gamrat” S. A. pokrzywdzoną.

W związku z powyższym, aby rozwiać nagromadzone wątpliwości wokół procesu prywatyzacji Spółki „Gamrat” S. A. zwracamy się do Pana Ministra o udzielenie jasnych odpowiedzi na poniższe kwestie:

1. Jaka była przyczyna zakończenia w miesiącu sierpniu br. negocjacji wyłącznych z firmą „LENTEX” bez podpisania umowy prywatyzacyjnej.
2. Dlaczego po dopuszczeniu do negocjacji umowy prywatyzacyjnej firm z listy rezerwowej (firma GERFLOR wycofa a się), ponownie dopuszcza się firmę „ LENTEX”, co jest sprzeczne z zapisem § 16 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.
3. Czy ponowne dopuszczenie firmy „LENTEX” do rokowań spowodowane jest złożeniem oferty atrakcyjniejszej od pierwotnej.
4. Czy firma „LERG” która została zaproszona do rokowań z listy rezerwowej nie wnosi zastrzeżeń co do procedury dopuszczającej do równoległych rokowań firmę „LENTEX”.
5. Dlaczego doradca prywatyzacyjny nie wykazuje żadnej aktywności w toczącym się procesie prywatyzacyjnym, a wcześniej wielokrotnie deklarował wolę współpracy i pomocy dla organizacji związkowych przy negocjacjach nad zawarciem „pakietu socjalnego”.
6. Z kim w takiej sytuacji organizacje związkowe mają prowadzić negocjacje nad zawarciem „pakietu socjalnego” – która firma ma wyłączność negocjacyjną?
7. Czy w przypadku nie zawarcia „pakietu socjalnego” z Inwestorem, Ministerstwo Skarbu Państwa podpisze mimo to umowę prywatyzacyjną.

Oprócz odpowiedzi na podniesione kwestie domagamy się pilnego spotkania z Panem Ministrem, celem prezentacji naszych uwag i wątpliwości w kwestii przebiegu procesu prywatyzacji „Gamrat” S.A.

Podpisali:
Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Wiesław Martowicz
Przewodniczący ZZ „Chemik” Władysław Dzik
Przewodniczący ZZ „Praca” Jan Łucki

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Otrzymaliśmy: związki zawodowe Gamrat-u apelują do Ministra Skarbu Państwa”

  1. Dokładnie, masz rację! Wszystko przez tego, który wynalazł koło. Po co komu zmiany? Brr! Lepiej zrobić muzeum, inni niech się prywatyzują, inwestują, ale ta firma jest przecież wyjątkowa, jej to nie jest potrzebne. Niesamowite.

  2. A prawda jest taka, że kilku panów posiada w Gamracie bardzo ciepłe stołeczki i obecny stan rzeczy ( Gamrat jako zakład państwowy) bardzo im odpowiada. W MĘTNEJ WODZIE RYBY PŁYWAJĄ !!! I tak jak w przypadku poprzedniej prywatyzacji, tak w tej zrobią wszystko żeby prywatyzację uwalić, przeinaczając fakty i dodatkowo podburzając, niepewną dalszych losów załogę.