Informacje

Nowy most spiął dwa brzegi rzeki Wisłoki

Mieszkańcy dwóch gmin: Brzyska i Kołaczyce korzystają już z nowego mostu na Wisłoce. Obiekt został czasowo dopuszczony do użytkowania. W przyszłości będą mogły się nim poruszać pojazdy o masie do 40 ton.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Nowy most na Wisłoce w Kołaczycach.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców gmin położonych po obu stronach Wisłoki była oczekiwana od ponad trzydziestu lat. Do tej pory komunikację między Brzyskami, a Kołaczycami obsługiwała kładka, z której mogli korzystać jedynie piesi i kierowcy jednośladów. Nowy most w ciągu drogi powiatowej, spinający dwa brzegi rzeki, powstał w przeciągu kilkunastu miesięcy.

Jestem niezmiernie szczęśliwy w związku z tym, że w końcu został otworzony most na rzece Wisłoce w miejscowości Kłodawa, prowadzący przez drogę powiatową do Kołaczyc, który w sposób zdecydowany usprawni komunikację mieszkańców naszej gminy, powiatu i województwa. Nie będziemy musieli nadkładać kilkunastu kilometrów drogi. Oprócz tego, jako gmina, będziemy mieli bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 73. – mówi Rafał Papciak, wójt gminy Brzyska.

Decyzja o przystąpieniu do realizacji zadania zapadła w lutym 2007 roku, podczas nieformalnego spotkania przedstawicieli trzech zainteresowanych stron: powiatu jasielskiego, gminy Brzyska i gminy Kołaczyce w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Postanowiliśmy, że wspólnymi siłami postaramy się na różne sposoby rozpocząć tą inwestycję, będziemy się starać o dofinansowanie. Udało się zdobyć takie dofinansowanie z budżetu Państwa. Koszty przedsięwzięcia zostały podzielone na trzech partnerów: powiat jasielski, gminę Brzyska i gminę Kołaczyce. Dzięki temu udało się w krótkim stosunkowo czasie zrealizować most, którego potrzeba od ponad trzydziestu lat była. – opowiada Rafał Papciak, który wówczas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Jedna ze stron nie wywiązała się jednak z zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Gmina Kołaczyce wywiązała się ze swoich zobowiązań. – wyjaśnia Małgorzata Salacha, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce. – Powiem nawet, że mamy większy wkład przez to, że gościliśmy u siebie żołnierzy, opiekowaliśmy się nimi, karmiliśmy ich, itd. To też były pewne obowiązki, które musieliśmy spełniać, choć było to dla nas przyjemnością, ponieważ dzięki temu pierwszy etap inwestycji był o wiele tańszy, niż robiłaby to firma profesjonalna.

Ponieważ zadanie zostało w całości rozliczone powstał problem rozliczenia zobowiązania, które miała gmina Brzyska. Na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy wstępne negocjacje z wójtem Papciakiem. Co do losów tej sprawy zgodnie z dokumentacją, którą mamy, powinniśmy wystąpić na drogę sądową przeciwko gminie Brzyska z roszczeniem równowartym tym środkom, które się gmina Brzyska zobowiązała wypłacić. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Budowa mostu została podzielona na dwa etapy: w pierwszym nieodpłatnie prace wykonali w ramach ćwiczeń żołnierze z ośrodka inżynieryjnego w Nisku. Pozostałe specjalistyczne zadania wykonywały wyłonione w ramach przetargów firmy. Inwestycja ruszyła w styczniu 2009 roku i trwała praktycznie do końca ubiegłego roku.

W obecnej chwili, jeżeli byśmy stanęli wzdłuż drogi, która prowadzi od mostu, to w ciągu godziny kilkadziesiąt samochodów przejeżdża. – mówi Małgorzata Salacha. – Mieszkańcy Kołaczyc mają blisko do pracy, bo takowi pracują na terenie gminy Brzyska. Nasi przedsiębiorcy dowożą chleb z piekarni na teren gminy Brzyska, czy też inne towary. Z tego co wiem, to z terenu gminy Brzyska przedsiębiorcy handlują z naszymi mieszkańcami, mają blisko do rozwożenia węgla czy innych materiałów. Z tego co wiem, bardzo dużo osób z tego terenu przyjeżdża do Kołaczyc na zakupy, rozwija się handel. Myślę, że ten most w przyszłości bardzo dużo da dla gminy Brzyska i dla gminy Kołaczyce.

Decyzją starosty jasielskiego, na moście czasowo dopuszczony jest przejazd samochodów o ciężarze do 3,5 tony.

Na tym moście nie wszystkie prace zostały zakończone to po pierwsze. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk. – A druga rzecz to nie została przeprowadzona próba obciążeniowa, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, na wszystkich mostach powyżej 20 ton powinna być przeprowadzona. No więc musimy przeprowadzić próbę obciążeniową i dopiero wtedy most może otrzymać dopuszczenie na ten tonaż, na który był zbudowany, czyli 40 ton. Ona musi być przeprowadzona w terminie, który wskazało biuro architektury powiatowej, czyli musi to być zrobione przed terminem czerwcowym. Najprawdopodobniej będzie to kwiecień – maj.

Wiele do życzenia pozostawia jednak stan drogi powiatowej łączącej Kołaczyce z Brzyskami. W niektórych miejscach jest na tyle wąska, że trudno będzie poruszać się tędy jednocześnie dużym pojazdom. Do tego dochodzą olbrzymie dziury w asfalcie, na których łatwo zniszczyć podwozie samochodu. Modernizacja drogi leży w gestii powiatu jasielskiego, jednak z tym może być problem.

W zapisach budżetowych nie ma takiego zadania. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk.

Wielu kierowców wybiera jednak ten odcinek, bo skraca on czas przejazdu od strony Tarnowa w kierunku Brzysk o ponad dziesięć kilometrów.

Myślę, że ku zadowoleniu mieszkańców obu gmin oba brzegi rzeki Wisłoki został spięte i dzięki temu jest większa szansa, że nasza gmina Brzyska będzie rozwijać się szybciej i ludziom będzie się też żyć o wiele lepiej. – dodaje wójt gminy Brzyska.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Mówi Rafał Papciak,
wójt gminy Brzyska:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowy most spiął dwa brzegi rzeki Wisłoki”

  1. Po dzisiejszej akcji PiS na lotnisku Domodiedowo przegrywamy z Rosjanami 96 do 35. No ale to dopiero wynik po drugiej kwarcie

  2. Ale zawalili – zapomnieli,że będzie jeszcze obsługa 4 opancerzonych i pies, gdy PiS Kołaczycki będzie jechał na Wschód.