Informacje

Jasło ma budżet na 2011 rok. Radni PiS-u odrzucili dokument

Uchwalono budżet miasta Jasła na 2011 rok. Dokument – jak podkreśla burmistrz Andrzej Czernecki – w głównej mierze przygotowany przez jego poprzedniczkę Marię Kurowską – z uwzględnionymi dwiema autopoprawkami poparło piętnastu radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, natomiast trzech było przeciwko.

Ten budżet jest w ogromnej części budżetem zaproponowanym przez poprzednią burmistrz Marię Kurowską. On został uzupełniony autopoprawkami. Myślę, że na najbliższe miesiące jest to dokument, na podstawie którego miasto będzie pracowało w sposób absolutnie spokojny, będzie realizowało swoje obowiązki. – powiedział Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Czernecki, który w grudniu ubiegłego roku objął fotel burmistrza po Marii Kurowskiej podczas pierwszej części sesji budżetowej, która odbyła się w miniony poniedziałek podkreślił, że przygotowany przez poprzednie władze projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta Jasła na 2011 rok nie jest „dokumentem jego marzeń”.

Zdecydowanie dlatego, że to nie jest budżet, który ma zbyt dużo środków po stronie wydatków bieżących i to nie jest zdrowa sytuacja finansów miasta. – tłumaczy burmistrz. – Z jednej strony mamy ogromne wydatki na oświatę i na utrzymanie urzędu, a jeżeli chodzi o inwestycje to praktycznie, oprócz dwóch projektów z zakresu rewitalizacji, które są pod względem finansowym znaczące, nie mamy nic co mogłoby przesunąć Jasło w stronę miast rozwijających się dynamicznie, jak chociażby po sąsiedzku Krosno. Także w tym budżecie nie ma odpowiednich środków na inwestycje – podkreślam – nie myślę tutaj o remontach.

Burmistrz Jasła podkreślił również, że budżet miasta pochłaniają w znacznej części wydatki na zbyt rozrośniętą administrację publiczną.

Mamy tutaj do czynienia z ewidentnym przerostem kadrowym i to jest niekwestionowane. Pomimo tego, że część tych środków – myślę tutaj o pracownikach interwencyjnych czy osobach, które były na stażu – pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, to jednak do każdego wynagrodzenia są dokładane środki ze strony Urzędu Miasta w różnej formie. Z jednej strony jako dopłata do wynagrodzeń, z drugiej strony jako środki wydatkowane na odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie tych osób. Lepszym miejscem do zorganizowania pracy dużej liczbie osób bezrobotnych do robót publicznych są duże zakłady budżetowe, które mają swój profil działalności i w lepszym stopniu mogą to zorganizować. – powiedział Andrzej Czernecki.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Jasła.

Ja bym myślał w zupełnie innych kategoriach przy tworzeniu budżetu, natomiast w związku z tym, że musimy realizować działania miasta od samego początku, dlatego nie chcieliśmy zrobić błędów i zrobić zbyt głębokich zmian od razu, dlatego zaproponowaliśmy dwie autopoprawki. Myślę, że zasadnicza korekta tego budżetu będzie w pierwszym półroczu. – mówi Andrzej Czernecki.

Nowy burmistrz zgłosił dwie autopoprawki do dokumentu.

Znalazły się środki na wykupy terenów pod inwestycje, znalazła się wreszcie grupa środków na zadania, które miały być zrealizowane do końca 2010 roku, ale ze względu na warunki pogodowe z jednej strony i z drugiej strony na karkołomne terminy w przypadku prac projektowych nie zostały zakończone. To jest pula ponad miliona złotych, która musiała się w tej autopoprawce znaleźć. Tak samo było kilka błędów przy projekcie budżetu, które należało w tym momencie skorygować. Interweniowały też środowiska sportowe, że środków było mniej, niż w ubiegłym roku i dlatego była potrzeba dołożenia tych środków. Jeżeli chodzi o Miejską Bibliotekę Publiczną było radykalne ścięcie w stosunku do potrzeb, dlatego też musiałem to w sposób zdecydowany, już na tym etapie zmienić. – wymienia Czernecki.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W zgłoszonych autopoprawkach do budżetu przygotowanego przez Marię Kurowską znalazły się też środki finansowe na opracowanie „Strategii Innowacyjności” miasta oraz „Kompleksowej analizy z kierunkami głównych strumieni ruchu na terenie miasta Jasła”.

Opracowania, które pozwolą nam przygotować na przykład projekty inwestycyjne. – podkreśla burmistrz miasta.

Odrzucone przez Komisję Finansowo-Budżetową oraz Radę Miejską zostały z kolei zgłoszone podczas poniedziałkowej sesji cztery wnioski w sprawie zmian w projekcie budżetu, zgłoszone przez radnych Urszulę Czyżowicz i Henryka Raka.

Zgodnie z procedurami zawartymi w statucie Miasta Jasła dotyczącymi ustalania budżetu, Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Jasła odbyła w dniu 14 lutego 2011 roku posiedzenie celem wydania opinii do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu wraz z autopoprawkami, które zostały zgłoszone podczas pierwszej części sesji budżetowej. Komisja Finansowo-Budżetowa, na podstawie protokołu Komisji Wnioskowej z dnia 14 lutego 2011 roku stwierdziła, że do Komisji Wnioskowej zostały zgłoszone pisemnie cztery wnioski. Wszystkie wnioski spełniły wymagania określone w §81 ust. 4 statutu Miasta Jasła. -powiedział Wacław Dusza, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej RMJ.

Wniosek nr 1 złożony przez radną Urszulę Czyżowicz dotyczył dokonania zmian w wydatkach poprzez zmniejszenie dotacji do Miejskiej Biblioteki Publicznej o 100 tysięcy złotych i przesunięcie ich na zadanie pod nazwą „remont placu zabaw i ogrodzenia zniszczonego po powodzi w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaśle”.

Wniosek nr 2 złożony przez radną Urszulę Czyżowicz dotyczył dokonania zmian w wydatkach poprzez zmniejszenie wydatków o 50 tysięcy złotych na promocję miasta w mediach i przeznaczenie ich na dotację do klubów sportowych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Wniosek nr 3 złożony przez radnego Henryka Raka dotyczył przesunięcia 40 tysięcy złotych z zadania „Kompleksowa analiza z kierunkami głównych strumieni ruchu na terenie miasta Jasła” na dotację dla Jasielskiego Domu Kultury

Wniosek nr 4 złożony przez radnego Henryka Raka dotyczył przesunięcia 100 tysięcy złotych z dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dotację dla Jasielskiego Domu Kultury.

Do osób, które składały wnioski korygujące spieszę z uspokojeniem, że – szczególnie jeśli chodzi o przedszkole – jest złożony wniosek na listę indykatywnych projektów kluczowych województwa podkarpackiego na 340 tysięcy. – mówi Andrzej Czernecki. – On jest na liście rezerwowej, muszą się odbyć przetargi na inne projekty i wtedy zobaczymy, ile pieniędzy pozostanie. Ten projekt zawiera prace związane z remontem ogrodzenia, piaskownic, chodników, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, a także odbudowę tarasu i wykonanie konstrukcji chroniącej przed słońcem, altany, placu zabaw, w tym zakup nowych urządzeń dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych. Więc ten temat absolutnie nie jest zapomniany w żadnej mierze. Natomiast będzie odpowiedni moment, żebyśmy podjęli decyzję w tej sprawie.

Budżet miasta Jasła na 2011 rok poparło piętnastu radnych: Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Andrzej Dybaś, Zdzisław Dziedzic, Maria Jagielska, Józef Kędrek, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Alicja Nowosielska, Janusz Przetacznik, Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński, Stanisław Zając, Leszek Zduński, Leszek Znamirowski.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Co ciekawe, radni klubu Prawa i Sprawiedliwości odrzucili dokument, który w głównej mierze opiera się o założenia przygotowane przez Marię Kurowską: Henryk Rak, Maria Szańca, Andrzej Trzop byli przeciwko, zaś Urszula Czyżowicz i Wacław Dusza wstrzymali się od głosu. W głosowaniu nie brała udziału Maria Filip-Niwelt, która była nieobecna na dzisiejszej sesji.

O ile ja byłem bardziej tolerancyjny dla tego budżetu, o tyle sądzę, że oni być może nie, bo budżet w przedłożeniu Marii Kurowskiej, który był – można to w pewnym sensie określić – ukrywany przed radnymi, ponieważ w Biuletynie Informacji Publicznej został ogłoszony dopiero 6 grudnia. Przypomnę, że obowiązek opublikowania jest 15 listopada. On zakłada to, że na koniec roku zadłużenie miasta będzie wynosiło 45 procent i może to nie było zbyt komfortowe w przedłużeniu obrazu, które burmistrz Maria Kurowska kreowała na etapie wyborów. Pani Maria twierdziła, że miasto jest absolutnie nie zadłużone, wręcz oddłużone, etc. Myślę, że radni PiS-u być może zauważyli to i głosowali przeciwko. – powiedział Andrzej Czernecki.

I dodaje: – Piętnaście głosów „za” to jest wynik zobowiązujący. Myślę, że te osoby, które głosowały „przeciwko” w trakcie realizacji będą raczej się skłaniały za tym, żeby uznać, że ten projekt budżetu jest realizowany w sposób prawidłowy.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Budżet miasta Jasła na 2011 rok (założenia):

Dochody: 103 929 886,47 złotych, w tym dochody bieżące: 90 396 983,96 złotych i dochody majątkowe: 13 532 902,51 złotych
Wydatki: 107 950 960.73 złotych, w tym wydatki bieżące: 89 569 468,96 i wydatki majątkowe: 18 381 491,77 złotych
Przychody: 10 965 574,26 złotych
Rozchody: 6 944 500,00 złotych

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jasło ma budżet na 2011 rok. Radni PiS-u odrzucili dokument”

  1. A dlaczego to radni PiS-u tak nie lubią Miejskiej Biblioteki Publicznej ? Czyżby byli zagorzałymi przeciwnikami czytania książek ? W naszym województwie i tak czyta się najmniej ( ostatnie dane ogólnopolskie ) , to szanowni radni chcieliby jeszcze te trendy pogłębić. Zredukowanie budżetu tej placówki przez poprzednią władzę o 200 tys. złotych , doprowadziłby ją do ruiny. Brawo więc dla pana Czerneckiego , że zapobiegł w porę , tej wyjątkowo szkodliwej dla miasta inicjatywie. Czas też skończyć z nieuzasadnionym faworyzowaniem JDK .

  2. do jenkins – proponuję powoli,powtarzam powoli przeanalizować tekst i zawarte w nim informacje – reszta przyjdzie sama. A propos – PiS-u w PiS-ie coraz mniej (jak cukru w cukrze w znanej komedii polskiej) – nieprawdaż?

  3. Może ktoś wytłumaczy ? Skoro tak bezkrytcznie przyjmują budżet Kurowskiej to dlaczego tak krytycznie oceniają pracę Kurowskiej ? Czyżby schizofrenia wsród radnych ?

  4. … Co ciekawe, radni klubu Prawa i Sprawiedliwości odrzucili dokument, który w głównej mierze opiera się o założenia przygotowane przez Marię Kurowską: Henryk Rak, Maria Szańca, Andrzej Trzop byli przeciwko, zaś Urszula Czyżowicz i Wacław Dusza wstrzymali się od głosu. W głosowaniu nie brała udziału Maria Filip-Niwelt, która była nieobecna na dzisiejszej sesji. … -no koment