Informacje

Przez lata wychowali synów na wzorowych obywateli. Teraz zostali odznaczeni

W Starostwie Powiatowym w Jaśle wręczono srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”. Odznaczenia trafiły do rodziców, których co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Wręczenie medali Za zasługi dla obronności kraju (więcej zdjęć w naszej Fotogalerii).
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Wśród wyróżnionych srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” – polskim odznaczeniem wojskowym nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej jako wyraz uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, znaleźli się mieszkańcy miasta Jasła i miasta Kołaczyce oraz gmin Jasło, Brzyska, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Aktu wręczenia dekoracji dokonali: szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dyplomowany Witold Przybyła, starosta jasielski Adam Kmiecik, przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Bogusław Kręcisz oraz szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle major Andrzej Nykiel.

To duże wyróżnienie dla powiatu jasielskiego, że w tym powiecie mieszkają tak zacni obywatele, którzy położyli znaczne zasługi dla obronności naszej Ojczyzny i pracowali dla jej pomyślności. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu gratuluję i wszystkim Państwu dziękuję. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, Waszej pracy my dzisiaj możemy cieszyć się wolną Ojczyzną i możemy spoglądać w przyszłość z podniesionym czołem. – powiedział Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Składając życzenia wyróżnionym rodzicom w imieniu swoim oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP, Szefa Inspektoratu Wsparcia oraz Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego płk dyplomowany Witold Przybyła powiedział:

Państwo możecie chodzić z podniesionym czołem w swoich miejscowościach. To Wy wywiązaliście się wysyłając synów do wojska z obowiązku jaki spoczywa na obywatelach, wynikający z najważniejszego dokumentu jakim jest Konstytucja. Powinniście Państwo być dumni w swoich miejscowościach i mam nadzieję, że bardziej zaistniejecie w swoich gminach, bo czasami „szary” człowiek ginie w tłumie, a rzeczywistość jest taka, że oby wojny nigdy nie było. Wy jesteście cichymi bohaterami frontu, którego żeby nigdy nie było tak, jak jest w tej chwili w Afryce czy Afganistanie.

Serdeczne gratulacje złożył również przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle. – Jesteście Państwo wspaniałymi ludźmi, mieszkańcami naszego powiatu jasielskiego, którzy przekazali na służbę naszej Ojczyźnie tych, których kochają najmocniej – swoich synów. Za to chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować i pogratulować. Dzisiaj mogliśmy uczestniczyć w pięknej lekcji patriotyzmu, o którym ostatnio głośno się mówi, a o którym często zapominamy. Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym. Szczególnie gratuluję rodzicom, którzy wychowali kilku synów i ci synowie pięknie służyli naszej Ojczyźnie. – powiedział Bogusław Kręcisz.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział również przedstawiciele lokalnego samorządu: członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle, zastępcy burmistrza miasta Jasła oraz miasta Kołaczyce, wójtowie i zastępcy wójtów gmin powiatu jasielskiego, pracownicy Urzędów Gmin, a także byli szefowie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle: pułkownik rezerwy Henryk Wolski, podpułkownik rezerwy Stanisław Wróbel, podpułkownik rezerwy Jan Abram i podpułkownik w stanie spoczynku Michał Wąsik.

Podczas spotkania akt mianowania na stopień oficerski, na którym Prezydent RP stwierdza, że „żołnierz wykazawszy zalety właściwe powołaniu oficera oraz zdolności do spełniania obowiązków nadanego stopnia oficera i gotowość poświęcenia wszystkiego KU DOBRU I CHWAŁĘ OJCZYZNY uzyskał stopień PODPORUCZNIKA”, otrzymał Bogdan Niemiec.

Ponadto pracownikom cywilnym i kadrze oficerskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle wręczono odznaczenia resortowe – złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz brązowe i srebrne medale „Za Długoletnią Służbę”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE