Informacje

Sześciolatki na akademickich wykładach: powstał Jasielski Uniwersytet Dziecięcy

26 lutego o godzinie 10-tej w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. błogosławionego księdza Władysława Findysza wystartuje Jasielski Uniwersytet Dziecięcy. Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzowanie wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci w wieku 6-9 lat z terenu miasta poprzez ich udział w interaktywnych wykładach.

Pierwowzorem dla Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest działająca od dwóch lat Sądecka Akademia Dziecięca, zainaugurowana przez Wyższą Szkołę Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

To jest wzór, na którym się chcemy opierać, żeby popełniać jak najmniej błędów. Tam się zakończyło to przedsięwzięcie ogromnym sukcesem. Liczę, że w Jaśle stanie się podobnie. – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Oficjalne powołanie JUD sygnowano dzisiaj podpisaniem listu intencyjnego przez partnerów projektu: miasto Jasło (burmistrz Andrzej Czernecki), Wyższą Szkołę Biznesu z Nowego Sącza (kanclerz Krzysztof Pawłowski), Podkarpacką Szkołę Wyższą w Jaśle (wicerektor Paweł Polański), Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (wicekurator Antoni Wydro) oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle (dyrektor Grażyna Leńczuk).

Podobne uniwersytety funkcjonują w Europie już od 2002 roku. Pierwsza tego typu inicjatywa zrodziła się na uczelni w Tybindze (Niemcy) i zainaugurowano ją wykładem pod hasłem „Dlaczego wulkany zieją ogniem?”. W Polsce idea rozwija się od kilku lat. Do najprężniejszych ośrodków należy zaliczyć m.in. Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawę, Łódź, Nowy Sącz oraz szereg mniejszych miast.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W tej chwili powstaje europejska sieć uniwersytetów dziecięcych. Myślę, że zawsze jest dobry moment, żeby dołączyć do najlepszych. Myślę, że ten uniwersytet jest taką formą kształcenia najmłodszych ludzi, która jest w tej chwili wręcz niezbędna, jeżeli mówimy o konkurencyjności Polski. Przede wszystkim musimy myśleć o ludziach, którzy są ludźmi wykształconymi, a ta edukacja powinna zaczynać się od najwcześniejszych lat. Oczywiście prowadzona w sposób nie bardzo na serio, tylko w taki, który rozbudza u dzieci ciekawość świata. – dodaje Andrzej Czernecki.

Zajęcia będą odbywały się raz-dwa razy w miesiącu. Zaplanowano już tematykę ośmiu wykładów, a te będą dotyczyły materiałów związanych z tradycyjnymi przedmiotami szkolnymi: humanistyką, matematyką, przyrodą, historią, regionalizmem. Aby zainteresować najmłodszych do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, przygotowano również zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami: robotyką, bankowością, czy lotnictwem.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Nie będzie kolokwiów, nie będzie ocen dlatego, że dzieci mają się dobrze bawić. – podkreśla Małgorzata Forystek, koordynator Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. – Mamy rozbudzać ich ciekawość. One będą zadawać pytania i one będą uzyskiwać na nie odpowiedzi. To nie jest tak jak w szkole. Nie będzie odpytywania, nie będą się musiały niczego uczyć, tylko to będzie rozbudzało ich ciekawość światem i tym co dany wykładowca na danym wykładzie będzie miał im do zaoferowania.

Z projektu będą mogli skorzystać również rodzice. Dla nich przygotowano cykl wykładów, które będą prowadzone przez doświadczonych psychologów i pedagogów równolegle do zajęć dla najmłodszych. Wśród tematów m.in. „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej”, „Wpływ mediów i gier komputerowych na rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym”, „Jak kształtować samodzielność dziecka w pierwszych latach nauki szkolnej”, „Kiedy trzeba powiedzieć nie, czyli szuka ustalania granic”. Będą także techniki twórczego myślenia oraz inne formy gimnastykowania umysłu.

Tutaj też jesteśmy otwarci na nowe propozycje, które pojawią się w trakcie tego przedsięwzięcia. – zaznacza burmistrz Jasła.

Pierwsze zajęcia, po uroczystym rozpoczęciu działalności Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, podczas którego zapisani otrzymają identyfikatory oraz indeksy świadczące o oficjalnym przyjęciu w poczet „studentów”, poprowadzi lekarz weterynarii Marcin Potempa. Wykłady będą się odbywać w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej przy ulicy Na Kotlinę 8.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Nasza uczelnia jest bardzo zaszczycona, że po raz kolejny możemy się włączyć w ważną inicjatywę dla rozwoju miasta Jasła i całego powiatu, nawet widzę dwóch województw bo podkarpackiego i małopolskiego. Bardzo się nam spodobała ta inicjatywa. Włączyliśmy się bez dłuższego namysłu. Będziemy, wychodząc naprzeciw Urzędowi Miasta, nieodpłatnie udostępniać sale wykładowe. Myślę, że będzie to bardzo dobre dla rozwoju Jasła, gdyż już od najmłodszych lat będą dzieci mogły szkolić się w murach wyższej uczelni. – powiedział Paweł Polański, wicekanclerz Uczelni.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Uczestnictwo w zajęciach JUD jest nieodpłatne. – Myśmy się nie zdecydowali na wprowadzenie płatności, chociaż można było to zrobić bez żadnych kłopotów. – podkreśla Krzysztof Pawłowski, rektor WSB NLU w Nowym Sączu. – Jest tylu kandydatów co roku, że można by było spokojnie i nawet dość wysoką cenę postawić, ale nie chcemy stwarzać bariery dla tych rodzin, których nie stać byłoby na zapłacenie tej opłaty, a kolei dla których ta pomoc w wychowywaniu dzieci może mieć jeszcze podwójną wartość. Talenty się rodzą we wszystkich rodzinach, niezależnie od poziomu wykształcenia rodziców, od ich zamożności. „Wyłapywanie” talentów i wzmacnianie tych talentów powinno się odbywać w tej formule otwartej.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy jest współfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu „Postaw na rodzinę”.

Te środki są środkami niewielkimi, głównie przeznaczonymi na promocję całego przedsięwzięcia. Opieramy się na wolontariacie i to jest podstawowy sposób finansowania. Mamy też mecenasów w postaci Nowego Stylu. Prezes Jerzy Krzanowski zgodził się objąć patronatem to przedsięwzięcie. Tutaj mogą być pozyskiwane środki na organizację różnego rodzaju ciekawych dla młodych ludzi wycieczek. – mówi Andrzej Czernecki.

Mam nadzieję, że Jasielski Uniwersytet Dziecięcy też będzie takim samym sukcesem jak w przypadku Nowego Sącza. – dodaje Krzysztof Pawłowski.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Patronat nad projektem sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Więcej na temat na stronie internetowej: www.juniwersytet.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE