Informacje

Umarzalne pożyczki dla przedsiębiorców po powodzi

Jeszcze tylko do 13 lutego br. przedsiębiorcy, których firmy poniosły straty w wyniku ubiegłorocznej, czerwcowej powodzi, mogą składać wnioski o udzielane na korzystnych warunkach pożyczki na likwidację szkód wyrządzonych przez żywioł. Niezbędne do złożenia wniosku zaświadczenia potwierdzające poniesienie szkody, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., wydaje w trybie odwrotnym Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jaśle.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego pożyczek udziela Fundusz Pożyczkowy „Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o. w Warszawie. Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze z pomocy finansowej oferowanej w ramach projektu pożyczek powodziowych, mają taką możliwość do 13 lutego br. Termin ten jest nieprzekraczalny, określony w ustawie z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Do końca ustawowego terminu przedsiębiorcy mogą składać wnioski w Oddziale Poręczeń Kredytowych w Łańcucie, ul. Królowej Elżbiety 1, tel. (17) 225 23 28. Oddział zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.

Chcemy, aby każdy poszkodowany w powodzi przedsiębiorca, który spełnia kryteria udzielania pożyczek powodziowych, mógł skorzystać z pomocy oferowanej przez budżet państwa. Fundusz „Poręczenia Kredytowe”, jako jednostka odpowiedzialna za realizację projektu Ministra Gospodarki, dołoży wszelkich starań, aby pomóc przedsiębiorcom w kwestiach formalnych. Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Czekamy na wnioski jeszcze do 13 lutego – mówi dr Tomasz Bąkowski, prezes Funduszu Pożyczkowego „Poręczenia Kredytowe”.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa ustawa. Kilka istotniejszych z nich to:
– wysokość pożyczki: do wysokości szkody, lecz nie więcej niż 50 tys. zł,
– pożyczkę może otrzymać przedsiębiorca, który zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników,
– szacowanie szkód: przez rzeczoznawcę majątkowego lub na podstawie szacowania ubezpieczyciela (koszty rzeczoznawcy można pokryć z pożyczki) oraz wycena szkód może być wykonana przez komisję powołaną przez fundusz pożyczkowy,
– do wydatków można zaliczyć również wydatki poniesione przed zawarciem umowy o pożyczkę,
– pożyczkę należy wykorzystać i rozliczyć do 6 miesięcy do daty zawarcia umowy,
– zabezpieczeniem udzielonej pożyczki jest weksel in blanco,
– umorzenie pożyczki (po sprawdzeniu wydatków przez fundusz pożyczkowy) wynosi: 100 procent dla przedsiębiorców posiadających polisę ubezpieczeniową, 75 proc. dla przedsiębiorców nieposiadających ubezpieczenia od powodzi (pozostałe 25 proc pożyczki będzie nieoprocentowane i spłacane do 3 lat).

Więcej informacji na temat warunków udzielania pożyczek przedsiębiorcy mogą uzyskać pod numerem telefonu: 22 890 98 00 oraz na stronie internetowej www.poreczeniakredytowe.pl.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE