Informacje

Dwa posterunki Policji do likwidacji. Mieszkańcy boją się o bezpieczeństwo

Posterunek Policji w Jaśle, którego funkcjonariusze zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom zamieszkałym na obszarze gminy Jasło, zostanie zlikwidowany a pracujący tam do tej pory policjanci przeniesieni do Komendy Powiatowej Policji, gdzie zostaną im przydzielone nowe zadania. Powód? Cięcia w budżecie centralnym Policji, a co za tym idzie braki kadrowe. Z taką sytuacją ma do czynienia większość jednostek na terenie całego kraju.

POLICJA. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W posterunku mieszczącym się w siedzibie Urzędu Gminy Jasło przy ulicy Słowackiego zatrudnionych było siedmiu funkcjonariuszy: kierownik, dwóch pracowników operacyjno-dochodzeniowych, jeden dzielnicowy i trzech policjantów prewencji.

Natłok różnego rodzaju dokumentów, który rośnie niestety z każdym rokiem, nie pozwalał im na codzienne patrolowanie tak, jak ja bym to widział, jak widzą to moi przełożeni. Ponadto w roku ubiegłym komenda w Jaśle straciła dwanaście etatów. Na chwilę obecną, w związku z odejściami policjantów, tych wakatów się zwiększyło o dziesięć. W przeciągu roku ja nie mam 22 policjantów. To jest połowa referatu patrolowo-interwencyjnego, który liczy 40 osób. Natomiast chcąc zapewnić właściwą organizację służby podjęliśmy decyzję o przeniesieniu posterunku dla gminy Jasło jak i dla gminy Krempna. – wyjaśnia mł. insp. Robert Woźnik, komendant powiatowy Policji w Jaśle.

Komendant uspokaja, że decyzja o przeniesieniu posterunku do komendy powiatowej nie wpłynie na pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jasło, a nawet ulegnie poprawie.

Kierownik przechodzi do wydziału przeciwko życiu i tam będzie spełniał swoją rolę po zakończeniu wszystkich papierów do komendy, co zejdzie jeszcze z miesiąc czasu. Gmina miała jednego dzielnicowego. W chwili obecnej będzie miała ich dwóch, bo dzielnicowy przechodzi do Rewiru Dzielnicowych i będzie miał dalej swoją część gminy. Inny dzielnicowy, jest jeszcze kwestia który, będzie miał część. Czyli już jest na tym zysk. Poza tym policjanci pozostali, którzy robili różnego rodzaju robotę „papierkową” będą stricte do patrolowania terenu gminy. – mówi.

Robert Woźnik wyjaśnia, że w najbliższych tygodniach będzie można spodziewać się również zwiększonej ilości funkcjonariuszy patrolujących drogi przebiegające przez teren gminy Jasło.

Wydział Ruchu Drogowego zwiększa obsadę etatową o pięć osób. Będzie ich 22, w związku z czym częstotliwość bycia policjantów w białych czapkach na terenie gminy na pewno będzie większa. Myślę, że tych „wariatów” będzie nieco mniej przez naszą bytność tam. – powiedział Robert Woźnik.

Radni gminni, z którymi spotkał się dzisiaj komendant Woźnik, pytali również czy likwidacja posterunku wpłynie na zabezpieczenie przez funkcjonariuszy Policji dużych imprez masowych organizowanych na terenie gminy, jak chociażby corocznego Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcinicy.

Kto organizuje ten zabezpiecza – tak stanowi ustawa. Oczywiście my w żaden sposób nie odżegnujemy się od tego, że przyjedziemy. – podkreślił. – Jak trzeba będzie to przyjedziemy na dwadzieścia radiowozów, ale musimy mierzyć siły na zapotrzebowanie. To nie jest tak, że jeżeli jest impreza, z całym szacunkiem dla koła gospodyń wiejskich, organizowana to my od razu przyjedziemy i zabezpieczamy. Nie, bo nie ma takiej potrzeby. To, że się organizuje jakąś imprezę to nie znaczy, że od razu policjanci mają być.

Z informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Jasło w 2010 roku wynika, że obszar gminy zamieszkały przez około 16 tysięcy osób jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w powiecie jasielskim.

W 2010 roku w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku nastąpił nieznaczny spadek liczby przestępstw popełnianych na obsługiwanym terenie, gdzie w analogicznym okresie 2009 odnotowano 183 przestępstw. Natomiast w 2010 roku odnotowano 146 przestępstw co oznacza spadek o 27 przestępstw. Biorąc pod uwagę zaistniałe przestępstwa należy stwierdzić, że zmalała ilość wypadków drogowych o 2 w porównaniu do 2009 roku. Zmalała również ilość kradzieży o 4 oraz ilość kradzieży z włamaniem o 8 przestępstw. Na uwagę zasługuje natomiast fakt znacznego spadku zatrzymanych nietrzeźwych kierujących o 30 osób. Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym w 2010 roku wynosiła 67,5% – informuje asp. Robert Szot, kierownik Posterunku Policji w Jaśle.

Robert Woźnik: – W całym kraju generalnie spada przestępczość. Oczywiście w jednej kategorii jest tego znacznie mniej, w innej kategorii ciut mniej, a w innej co nieco wzrasta. Jest taki ogólnopolski program „Gambit” o zmniejszaniu wypadkowości. Przez ostatnie lata spadało to i to dość znacznie, a już w tym roku wzrasta wypadkowość. U nas „chwała Bogu” mamy jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym i oby tak było. Nie powiem, że to jest tylko i wyłącznie nasza zasługa. To jest zasługa gmin, które dbają o oświetlenie, o chodniki, które są bardzo istotne, o odpowiednią inżynierię dróg.

Z zaistniałej sytuacji nie są zadowoleni samorządowcy. – Są to decyzje przełożonych komendanta. Mam na myśli komendanta wojewódzkiego. Nie znamy szczegółów, ale od siebie mogę powiedzieć, że jest to przesuwanie etatów policyjnych w związku ze zmniejszeniem stanu etatowego w powiecie. – mówi Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Zastanawiamy się nad utworzeniem straży gminnej, ale budżet nam na dzień dzisiejszy absolutnie nie pozwala na takie ruchy i to musi pozostać w sferze przyszłości. – dodaje wójt Pankiewicz.

Robert Woźnik: – Ja rozumiem obawy. Do końca nie jestem przekonany czy to jest dobry ruch. Musimy zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.

Likwidacji ulegnie również Posterunek Policji w Krempnej. Mimo, że w ubiegłym roku na terenie jego działalności doszło niespełna do kilkudziesięciu przestępstw, to ze względu na rozległość obszarową terenu funkcjonariusze obawiają się o utrzymanie takiego poziomu bezpieczeństwa w tym rejonie.

Tam jest spokój, ale ten spokój może być zakłócony tym, że zawsze może coś się zdarzyć w nocy i trzeba pojechać stąd. Trzech ludzi z posterunku w Krempnej przechodzi do służby w posterunku Nowy Żmigród i oni obejmą rejonem patrolowania teren gminy Krempna. Dwa etaty zostaną przeniesione do referatu patrolowo-interwencyjnego. Przy takiej obsadzie etatowej również posterunek Nowy Żmigród nie jest w stanie całodobowo pełnić służby, bo nie ma takiej możliwości fizycznej. – powiedział Robert Woźnik.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE