reorganizacja

 • Zmiany organizacyjne w strukturze Starostwa Powiatowego w Jaśle

  W listopadzie nastąpiły zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jaśle. Dotyczą one podziału zadań realizowanych w tej instytucji samorządowej związanych z promocją, sprawami społecznymi i pozyskiwaniem funduszy. Część kompetencji pozostawiono w jednym wydziale, pozostałe przeniesiono do drugiego. Reorganizację tej instytucji samorządowej starosta uzasadnia potrzebą dostosowania struktury urzędu do bieżących potrzeb.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło: jedenaście szkół i przedszkoli ze wspólną obsługą finansową

  Od 1 września br. Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zajmie się wspólną obsługą finansową i księgową dla wybranych miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Projekt stosownej uchwały trafił pod obrady i został przyjęty przez radnych. Z prezentowanego przez władze miasta stanowiska wynika, że jest to ze wszech miar racjonalne rozwiązanie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Ryszard Pabian przemodelował dotychczasową koncepcję funkcjonowania ratusza

  Nowe wyzwania jakie czekają lokalny samorząd w bieżącej kadencji to główny bodziec do zmiany struktury organizacyjnej jasielskiego magistratu. Burmistrz miasta Ryszard Pabian liczy na to, że poprzez zaproponowaną przez niego rekonstrukcję poszczególnych wydziałów merytorycznych mieszkańcy załatwiający w tym miejscu swoje bieżące sprawy będą spoglądali na urząd przez pryzmat instytucji przyjaznej klientom.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Mniej stanowisk kierowniczych – nowa organizacja pracy w magistracie i Straży Miejskiej

  Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wprowadził zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Niektóre komórki organizacyjne uległy likwidacji dzięki czemu ograniczono nadmierną liczbę stanowisk kierowniczych, a części z dotychczasowych nadano nowy charakter. Zmienioną formę organizacyjną zyskała również Straż Miejska. Tu z kolei zniknie etat drugiego zastępcy komendanta. Formacji przypisano też konkretne zadania, do których została powołana.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy Komisariat Policji w powiecie jasielskim

  Początkiem grudnia rozpoczął swoją działalność Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie, który powstał z połączenia trzech posterunków. Nowa jednostka organizacyjna w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle swoim działaniem objęła obszar gminy Krempna, Nowy Żmigród oraz Osiek Jasielski. Wczoraj odbyło się uroczyste wprowadzenie komendanta komisariatu. Funkcję tą będzie pełnił komisarz Jacek Krzyżak.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Reorganizacja w jasielskim Starostwie Powiatowym: niezbędne zmiany kadrowe

  Wydział Edukacji w jasielskim Starostwie Powiatowym ma nowego naczelnika. Nowego szefa będą miały również wydziały: inwestycji i geodezji. Poszukiwany jest też audytor wewnętrzny. To efekt wprowadzonej przez starostę jasielskiego reorganizacji urzędu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Walka o prawa pracownicze będzie dłuższa i bardziej kosztowna?

  Po ponad dwudziestu pięciu latach funkcjonowania z dniem dzisiejszym w Sądzie Rejonowym w Jaśle przestał istnieć Wydział Pracy. Mieszkańcy powiatu jasielskiego będą musieli dochodzić teraz swoich praw pracowniczych w odległym o kilkanaście kilometrów Krośnie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dwa posterunki Policji do likwidacji. Mieszkańcy boją się o bezpieczeństwo

  Posterunek Policji w Jaśle, którego funkcjonariusze zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom zamieszkałym na obszarze gminy Jasło, zostanie zlikwidowany a pracujący tam do tej pory policjanci przeniesieni do Komendy Powiatowej Policji, gdzie zostaną im przydzielone nowe zadania. Powód? Cięcia w budżecie centralnym Policji, a co za tym idzie braki kadrowe. Z taką sytuacją ma do czynienia większość jednostek na terenie całego kraju.

  CZYTAJ WIĘCEJ »