Informacje

Są pieniądze na dokumentację budowy zbiornika Kąty-Myscowa

Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zabezpieczenie środków na dokumentację dotyczącą budowy zbiornika Kąty-Myscowa. Wniosek na kwotę 1 mln 700 tys. zł został podpisany w czwartek, 14 kwietnia br. przez Ministra Środowiska.

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE

Adam Kmiecik, Starosta Jasielski oraz Zbigniew Rynasiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej w rozmowach z Ministrem wielokrotnie zabiegali o przekazanie środków na ten cel. Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się w marcu br. – To duży sukces tej inwestycji, głównie dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Szczególne podziękowania należą się posłowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi, który włączył się w tę sprawę jeszcze początkiem roku. Wraz z wójtami gmin: Krempna, Nowy Żmigród i przewodniczącymi rady spotykaliśmy się z panem posłem, prosiliśmy o wsparcie i widać, że to wsparcie było skuteczne. Na spotkaniu w marcu z ministrem Gawłowskim, minister zapewniał, że te środki się znajdą. Cieszę się, że dotrzymał słowa – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Budowa zbiornika planowana jest już od kilkudziesięciu lat. Prace projektowe rozpoczęto jeszcze w 1976 r. Na ich podstawie określono wstępne parametry zbiornika. Po kilkuletniej przerwie, w 1983 r. przystąpiono do rozpoznania geologicznego, ze względu jednak na brak środków finansowych prace te przerwano.

Budowa zbiornika została ujęta w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2000-2006. W ramach zaplanowanych na 2000 rok prac studialnych i badawczych zostały zrealizowane: dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrologiczna terenów wokół zbiornika, studium koncepcyjne z dokumentacją geologiczną oraz próbna cementacja podłoża zapory.

Za budową zbiornika przemawia wiele aspektów. Realizacja tej inwestycji umożliwi retencjonowanie wody I klasy czystości oraz spowoduje wyrównanie zmieniających się przepływów wody. Ponadto istnienie zbiornika pozwoli na zmniejszenie fali kulminacyjnej na obszarze 7500 ha w dolinie rzeki Wisłoki. – Dla naszego regionu to bardzo ważna inwestycja, jedna z największych w Polsce. Zbiornik ogranicza straty powodziowe, które utrudniają nam życie i zabezpiecza wodę pitną dla miasta Jasła, co jest bardzo ważne, bo wbrew pozorom powiat jasielski cierpi na braki wody pitnej – podkreśla Starosta.

Prace przy budowie zbiornika pozwolą także na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszego powiatu. Część z nich będzie się mogła utrzymywać także z agroturystyki, zarabiając w ten sposób na życie.
Przygotowanie dokumentacji potrwa około 2 lata, a prace przy budowie zbiornika, który zostanie sfinansowany w większości ze środków unijnych, rozpoczną się prawdopodobnie w roku 2014. – Wielkie nadzieje pokładam w środkach unijnych. Będzie to łatwiejsze, bo gdyby to były pieniądze tylko rządowe, to byłoby trudniej zrealizować to zadanie – dodaje Adam Kmiecik.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE