Informacje

W Jaśle powstanie piąte rondo (FOTO)

Piąte rondo w Jaśle powstanie w miejsce dotychczasowego skrzyżowania obok kościoła przy ulicy świętego Jana z Dukli, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 łączącej miasto z granicą państwa. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x7)

Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. – Inwestycja pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Ożenna – Granica Państwa w miejscowości Jasło km 0+826.83” wynikła z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych, zwiększenia nośności drogi. Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podkarpackiego. – poinformował nas p.o. zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji w PZDW Bogdan Wilk.

Inwestycja, która jest realizowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, miała ruszyć jeszcze w ubiegłym roku kiedy zakończono prace przy modernizacji całej drogi wojewódzkiej, począwszy od skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą 3-go Maja w Jaśle, aż do centrum Nowego Żmigrodu. Dwa przetargi nieograniczone oraz zamówienie „z wolnej ręki” nie doszły jednak do skutku. Wykonawcę robót, czyli Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o., udało się pozyskać dopiero w trakcie trzeciego przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w listopadzie ubiegłego roku.

W chwili obecnej wykonawca opracowuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń. Zamawiający uzgodnił przedstawiony przez wykonawcę projekt wstępny – koncepcję przebudowy przedmiotowego skrzyżowania. Prace budowlane na przedmiotowej inwestycji rozpoczną się niezwłocznie z chwilą opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania przez wykonawcę wymaganych pozwoleń. – informuje Bogdan Wilk.

W miejsce obecnego skrzyżowania, łączącego ze sobą ulice: Wojska Polskiego, Grunwaldzką, Graniczną i świętego Jana z Dukli, powstanie „małe” rondo. Przebudowie ulegną również ciągi pieszo-rowerowe oraz istniejąca infrastruktura techniczna (m.in. sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna oraz system oświetlenia ulicznego).

W ramach podpisanej umowy wykonawca ma wykonać roboty budowlane do dnia 30 września 2011 roku. Zgodnie z warunkami kontraktu w czasie wykonywania prac ma zapewnić przejezdność przebudowywanego skrzyżowania. – dodaje Wilk.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,8 miliona złotych. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ma też w planach realizację budowy ronda w centrum Nowego Żmigrodu (w pobliżu miejscowego Urzędu Gminy), gdzie krzyżują się ze sobą dwie drogi wojewódzkie: nr 992 Jasło – Granica Państwa i nr 993 Gorlice – Dukla.

Konieczność przebudowy skrzyżowania wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa pieszych i polepszenia warunków ruchu. Cechą dróg wojewódzkich jest zapewnienie połączenia komunikacyjnego z sąsiednimi województwami, głównymi miastami, ośrodkami gospodarczymi i turystycznymi na terenie województwa. – podkreśla Adam Maternia, zastępca dyrektora ds. przygotowania inwestycji w rzeszowskim PZDW.

W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Termin jej wydania przewiduje się na 30 listopada. Koszt realizacji przedsięwzięcia oraz szczegółowy zakres prac budowlano – technicznych zostaną określone w kosztorysie inwestorskim i projekcie wykonawczym.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

SŁOWA KLUCZOWE