Kultura | rozrywka | edukacja

Niech nasza droga będzie wspólna

Tarnowiec to niezwykłe miejsce. Znajduje się tu bowiem Sanktuarium Matki Boskiej Zawierzenia – miejsce kultu i pielgrzymek. Tu właśnie 28 kwietnia odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”.

Spotkanie klubu Michalina w Tarnowcu

Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Gospodarzem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury a współorganizatorami Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnowca i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle. Okazją ku temu była beatyfikacja Papieża – Polaka.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomiej Smyka przywitał władze gminy, dyrektorów i młodzież oraz zaproszonych gości. Głos zabrał Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, który powiedział, że ogromną radością napawa go fakt, że pojęcie tradycji ludowej straciło pejoratywny wydźwięk, a młode pokolenie stara się tę tradycję kultywować. Spotkanie poprowadziła prezes Klubu „Michalina” – Maria Tomasik. W kilku słowach przedstawiła idee i sens działania Klubu. Podkreśliła, że osią tych działań są Koła Gospodyń Wiejskich wszystkich gmin.

Zaprezentowany został montaż słowno-muzyczny jej autorstwa, dotyczący życia Jana Pawła II. Udział w nim wzięła młodzież z Potakówki i Sądkowej oraz zespół ludowy „Potakowianki”. Na akordeonie akompaniował Izydor Głowacki.

Ks. Prałat Aleksander Radoń i Zofia Macek, autorka książek regionalnych, z wielkim wzruszeniem przedstawili swoje wspomnienia związane z Ojcem Świętym. Spotkania te były bezpośrednie i bardzo osobiste. Ich intensywność i barwa nie wyblakły mimo upływu lat.

Członkowie „Michaliny” recytowali swoje wiersze, w których nawoływali do zgody i przypominali naukę Papieża. Mocno biły dzwony w wierszach Marii Gubały. Znacząca dawała się symbolika kolorów i „miłość ważona na krople” w tekście Agnieszki Bal. Nie sposób wymienić wszystkich poetów, jednak należy podkreślić niesamowitą ekspresję słowną. Wciąż aktualnie zabrzmiały słowa Papieża przytoczone przez artystę plastyka, Teresę Macek:

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa sztuki rękodzielniczej.

(MBP w Jaśle)

Back to top button