Informacje

Otrzymaliśmy: komunikat po spotkaniu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Publikujemy pełną treść komunikatu wspólnego ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych „Gamrat” S.A. i samorządowych Miasta Jasła w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Spotkanie w ministerstwie. Fot. Jan Łucki

Fot. © JAN ŁUCKI, przewodniczący Związku Zawodowego „Praca”

Dnia 11 maja br. w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie, z inicjatywy Burmistrza Miasta Jasła i Starosty Jasielskiego odbyło się spotkanie Resortu Skarbu Państwa z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych „GAMRAT” S. A. i władzami samorządowymi Jasła w sprawie toczącego się procesu prywatyzacji w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A.

W spotkaniu uczestniczyli: minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, wiceminister Adam Leszkiewicz, wiceminister Jan Bury, wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak; posłowie Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin, Marek Rząsa, Piotr Tomański; przedstawiciele departamentu prywatyzacji ministerstwa skarbu; Mariola Skłodowska-Hończar – Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZTS Gamrat S.A. i Agnieszka Rasińska – członek RN; Jerzy Pitera – p. o. prezesa Zarządu Gamrat; przedstawiciele czterech związków zawodowych działających na terenie Gamrat S. A.; Burmistrz Jasła – Andrzej Czernecki, Janusz Przetacznik – przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miejskiej Jasła i Starosta Jasielski – Adam Kmiecik.

Przedstawiciele organizacji związkowych i samorządowych w trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślali niepokój społeczny panujący w „Gamrat” S.A., spowodowany nie tyle samą prywatyzacją co niejasnym prowadzeniem jej procesu. Na najważniejsze i najbardziej nurtujące pytania związane z sytuacją „Gamrat| nie otrzymali satysfakcjonujących wyjaśnień. Nie przedstawiono konkretnych zapisów szczegółowych i liczb za nimi stojących zasłaniając się tajemnicą handlową, bądź zapisami zastrzeżonymi przez Lentex do chwili sfinalizowania transakcji.

Minister Grad oraz Minister Leszkiewicz zapewniali, że zapisy w pakiecie inwestycyjnym zostały tak skonstruowane aby chronić interesy „GAMRAT” i jego Załogi przez cały okres obwiązywania gwarancji. Mówiono, że zapisano w niej zabezpieczenia i kary w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z zapisów Umowy.

Wszyscy przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa zapewniali zebranych, że toczący się proces prywatyzacji ok. 300 firm podlegał tym samym procedurom, niemniej jednak zapisy w umowie „gamrackiej” zostały uszczegółowione m. innymi w zakresie zakazu wyprzedaży majątku, wyprowadzania go poza siedzibę „Gamrat”, przeniesienia produkcji lub jej części poza teren „Gamrat” w okresie 30 m-cy.

Jednoznacznie określono, że pieniądze z wyprzedaży majątku zbędnego pozostaną „Gamracie” i muszą być przeznaczone na inwestycje. MSP wyraziło poparcie aby doprowadzić do realizacji tematów: utylizacji odpadów oraz sprzedaży terenów dla firm obcych pracujących na terenie Zakładu. Zapisy dotyczące osłon socjalnych określają stan zatrudnienia przez okres 30 miesięcy – 650 etatów.

W związku z pozytywną opinią UOKIK wyznaczono Lentexowi max 10-dniowy termin do dokonania wpłaty kwoty należnej (biegnącego od chwili odebrania przez MSP wyciągu KRS z Rzeszowa – co wg oświadczenia p.o. Prezesa Zarządu „Gamrat” ma nastąpić 12-13.05.2011).

Poinformowano MSP o nieudolności doradcy prywatyzacyjnego i braku jego zaangażowania w prywatyzację „Gamrat”.

Minister podziękował władzom samorządowym za zaangażowanie się w nadzór nas toczącym się procesem prywatyzacyjnym. Poprosił Organizacje Związkowe i Samorządowe o przesyłanie na jego ręce każdej niepokojącej informacji o sytuacji w Zakładzie po przejęciu go przez Lentex.

Komunikat podpisali:

Podpisy

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Otrzymaliśmy: komunikat po spotkaniu w Ministerstwie Skarbu Państwa”

  1. No łaskę robią że pieniądze ze sprzedaży majątku zbędnego ma Lenteks przeznaczyć na inwestycje a pytam czyje to są tereny i czyje pieniądze to co Skarb Państwa Bury PSL przekazuje pieniądze Lenteksowi to jest przestępstwo Gamrat miał te pieniądze przekazać na polietylen i polipropylen pytam Grad i Bury który wstrzymał przekazanie pieniędzy ze sprzedaży majątku Gamratu tj ok 15 mln. na początek przekazał dla Lenteksu to jest przestępstwo powinien tym zająć się prokurator.SKANDAL PRZEKRĘT

  2. Przewieźli dupska, pobili pianę i oczywiście nic z tego nie wynikło, bo jak kasa już wzięta, to kto by tam się przyznał, że przekręt zrobił.

  3. Teraz to sobie można!
    Cokolwiek nie napisze sie w tym temacie nic już nie może zrobić