Informacje

Nagrody burmistrza dla najlepszych uczniów

Dziewięciu uczniów ze szkoły podstawowej i sześciu z gimnazjów otrzymało dziś Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Każdy z nagrodzonych uzyskał średnią ocen powyżej 5,0 i ma zachowanie wzorowe.

Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów
Fot. © URZĄD MIASTA W JAŚLE

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011:
Aleksandra Przetacznik – Szkoła Podstawowa nr 1, średnia 5,8
Agnieszka Ziara – Szkoła Podstawowa nr 2, średnia 5,5
Maria Kołodziej – Szkoła Podstawowa nr 4, średnia 5,5
Sylwia Pisula – Szkoła Podstawowa nr 6, średnia 5,5
Aleksandra Makowska – Szkoła Podstawowa nr 7, średnia 5,2
Kacper Dykas – Szkoła Podstawowa nr 8, średnia 5,6
Kinga Chudy – Szkoła Podstawowa nr 10, średnia 5,1
Aleksandra Konieczna – Szkoła Podstawowa nr 11, średnia 5,9
Wiktoria Łaba – Społeczna Szkoła Podstawowa, średnia 5,4

Najlepsi uczniowie gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011:
Joanna Kiczek – Gimnazjum nr 1, średnia 5,3
Andrzej Pisarek – Gimnazjum nr 1, średnia 5,2
Szymon Inglot – Gimnazjum nr 2, średnia 5,3
Gabriela Kiszka – Gimnazjum nr 2, średnia 5,4
Paulina Bonar – Gimnazjum nr 4, średnia 5,3
Katarzyna Kmiecik – Gimnazjum nr 5, średnia 5,4

Nagroda Burmistrza Miasta Jasła jest corocznie przyznawana jednemu uczniowi szkoły podstawowej oraz po dwie nagrody uczniom z gimnazjów, którzy zostali wskazani przez dyrektorów szkół. Do nagrody może być zgłoszony uczeń, który spełnia następujące wymagania: uzyskał za I i II okres danego roku szkolnego średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych planem nauczania właściwej klasy co najmniej 5,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz brał udział w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym osiągając co najmniej etap rejonowy.

(UMJ)

Back to top button