Kultura | rozrywka | edukacja

Napisz opowiadanie z Martą Mizuro (zapowiedź)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Napisz opowiadanie z Martą Mizuro”. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Literacki Park”.

Zapowiedź wydarzenia

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematem konkursu jest dokończenie opowiadania, które zostanie rozpoczęte przez Martę Mizuro, krytyka literackiego, pisarkę i redaktorkę dwóch antologii opowiadań oraz serwisu www.opowiadanie.org. Początek opowiadania zostanie opublikowany na stronie internetowej biblioteki www.mbp.jaslo.pl. Konkurs będzie trwał od 15 czerwca do 30 września 2011 r. włącznie. Prace konkursowe oceniane będą przez Martę Mizuro. Regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Głównej i filiach MBP w Jaśle oraz na stronie www.mbp.jaslo.pl.

Projekt „Literacki Park” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem sprawują: Radio Via, Telewizja Obiektyw i portal www.terazjaslo.pl

REGULAMIN KONKURSU:
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach projektu „Literacki Park” organizuje konkurs „Napisz opowiadanie z Martą Mizuro”.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Tematem konkursu jest dokończenie opowiadania, które zostanie rozpoczęte przez Martę Mizuro, krytyka literackiego, pisarkę i redaktorkę dwóch antologii opowiadań oraz serwisu www.opowiadanie. org. Początek opowiadania zostanie opublikowany na stronie internetowej biblioteki www.mbp.jaslo.pl
4. Konkurs będzie trwał 15 czerwca – 30 września 2011 r. włącznie.
5. Nieprzekraczające 8 stron maszynopisu (16 tysięcy znaków liczonych ze spacjami) teksty prosimy dostarczyć na adres pocztowy: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło z dopiskiem konkurs „Napisz opowiadanie z Martą Mizuro” (należy obowiązkowo dołączyć wersję elektroniczną) lub na adres e-mail: mbp@mbp.jaslo.pl. Prace niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.
6. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).
7. Nadesłane teksty oceniane będą przez Martę Mizuro
8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle autorskich praw majątkowych do tekstu i zgodą na jego wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki we fragmentach lub całości.
9. Ogłoszenie nazwisk laureatów i wręczenie nagród nastąpi 21 października 2011 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Pobierz dokument:
Początek opowiadania (plik w formacie .doc)

(MBP w Jaśle)

Back to top button