Informacje

W Skołyszynie wyrobiska pożwirowe udostępnione do aktywnego wypoczynku nad wodą

W Skołyszynie powstało miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu nad wodą. Miejscowe przedsiębiorstwo usługowe ROLWOD sięgnęło po środki pochodzące z Unii Europejskiej i przy częściowym wsparciu finansowym z własnego budżetu zrekultywowało teren wyrobiska pożwirowego udostępniając go zainteresowanym mieszkańcom gminy i turystom.

Kajakarze na wyrobisku pożwirowym w Skołyszynie
Kajakarze na zagospodarowanym przez spółdzielnię
ROLWOD wyrobisku pożwirowym w Skołyszynie.
© Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fotorelacja WIĘCEJ ZDJĘĆ:
„Sobota nad wodą” w Skołyszynie

Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” w Skołyszynie złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Liwocz” wniosek o dofinansowanie ze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „małe projekty”. Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt pod nazwą „Rekreacja wodna – lepsza forma wypoczynku” uzyskał akceptację i do Skołyszyna trafiło z unijnego budżetu prawie 25 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięcia.

Pozostałe środki, przeszło 15 tysięcy złotych, dołożono z budżetu Spółdzielni. W ramach projektu zakupiono dwie łódki, trzy dwuosobowe rowerki wodne, dwa kajaki, wiatę, w której będzie przechowywany sprzęt sportowy. Przygotowano również zejścia do zbiorników wodnych oraz utwardzono drogę dojazdową do przyszłego ośrodka rekreacyjnego.

Zagospodarowane wyrobiska zajmują powierzchnię ponad pięciu hektarów. – W niektórych miejscach jest niebezpiecznie. Chciałabym, żeby zwrócić na to uwagę i żeby ubierać kapoki, ponieważ głębokości są nawet do dwóch i pół metra. – mówi Władysława Kosińska, prezes „ROLWOD-u”.

Choć na realizację zadania nie przeznaczono środków z budżetu gminy, to miejscowi samorządowcy mocno wspierają przedsięwzięcie, które – ich zdaniem – ma szansę na turystyczny rozwój Skołyszyna i okolicznych miejscowości, a co za tym idzie zwiększyć dochody płynące z tej gałęzi gospodarki.

Myśmy nie dofinansowywali tego przedsięwzięcia, poza sprawami organizacyjnymi i natury administracyjnej. Natomiast środków finansowych z budżetu gminy żeśmy nie przeznaczali. – powiedział Zenon Szura, wójt gminy Skołyszyn. – Trzeba zacząć od tego, że funkcjonujemy w ramach Lokalnej Grupy Działania „Liwocz”. Zostało już zrealizowanych kilka projektów poprzez tą grupę, a między innymi ten, którego otwarcia dzisiaj dokonujemy. Są to zadania z grupy „małych projektów”. Myślę, że kolejne również będą w następnych latach realizowane. Ten akurat dotyczy rekreacji i wypoczynku nad wodą. – dodaje.

Ośrodek ma być udostępniony dla mieszkańców gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania „Liwocz” oraz turystów odwiedzających region przez cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli). Ci, którzy będą chcieli spędzić kilka chwil nad wodą, będą mogli odpłatnie skorzystać ze sprzętu pływającego. Nad całością będzie czuwał wynajęty pracownik Spółdzielni.

Zobaczymy czy to się uda, jak zostanie to wszystko przyjęte przez społeczność. – mówi Władysława Kosińska.

Niestety, ale z akwenu nie będą mogli korzystać amatorzy pływania. – Te wody nie są przystosowane do pływania. Wszędzie są obwieszczone zakazy pływania. To jest tylko do korzystania z łódek, kajaków i rowerków wodnych. – dodaje pani prezes.

Zenon Szura: – Trzeba byłoby w jakiś sposób prawidłowo i z korzyścią zagospodarować wolny czas, szczególnie tych mieszkańców, którzy wyjeżdżają poza teren naszej gminy, a przecież mogli by tu na miejscu z tego skorzystać. Ale żeby się to mogło stać to trzeba jeszcze dość dużo wysiłku i nakładów finansowych włożyć, żeby ewentualnie można było w przyszłości mówić, że ten ośrodek będzie w prawidłowy sposób funkcjonował.

A miejsca i pomysłów na dalsze zagospodarowanie terenu nie brakuje. – Jest złożony drugi wniosek na zrobienie ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą między rzeką, a stawami. Myśleliśmy, że jeżeli rodzice przyjadą z dzieciakami, będą mogli korzystać ze swoich rowerów, a może my w przyszłości będziemy mieli do wynajęcia. – mówi Władysława Kosińska.

Wójt Zenon Szura w podobny sposób widzi zagospodarowanie wyrobisk pożwirowych w pozostałych miejscowościach gminy. – Mamy jeszcze wyrobiska, które prowadzi KRUSZŻWIR. Jeżeli dojdzie do pełnej eksploatacji to będzie to obszar jeszcze większy. – mówi.

I dodaje, że wbrew panującym opiniom tereny, w których prowadzona jest działalność wydobywcza nie powodują zalewania regionu podczas powodzi.

Są różne opinie na ten temat, bowiem jest to związane częściowo z eksploatacją kruszywa na terenie naszej gminy. Są zdania i to fachowych osób w tym zakresie, że spełniają się jako zbiorniki retencyjne w przypadku, kiedy jest obniżony poziom wody, bo zawsze jest to jakiś zapas i przyjmują one nadmiar. Inni z kolei twierdzą, że jest to zagrożenie tym, że nie będzie można lokalizować tego typu inwestycji jak obwałowania i inne urządzenia przeciwpowodziowe. Ja osobiście podzielam raczej ten pierwszy pogląd, że jednak spełniają częściowo funkcję retencyjną. – powiedział Zenon Szura.

Z okazji otwarcia projektu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przygotowano imprezę plenerową, podczas której na udostępnionych akwenach odbyły się wyścigi na rowerkach wodnych i kajakach. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Lokalną Grupę Działania „Liwocz”.

Z kolei strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skołyszyna przygotowali pokazy ratownictwa wodnego z udziałem specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Skołyszynie wyrobiska pożwirowe udostępnione do aktywnego wypoczynku nad wodą”

  1. Świetny pomysł z tymi akwenami wodnymi już wiem gdzie będzie można spędzać najbliższą Niedzielę!:)

  2. Jest miło i sympatycznie. Niech tylko pogoda dopisuje. A szczęsciu dopomaga Jarosław Kaczyński PREMIER … :D