Informacje

Wnioski o dotacje na działania sportowe

Tylko do 31 grudnia br. w Urzędzie Miasta w Jaśle można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe z terenu Miasta Jasła, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Herb Miasta Jasła

Z dotacji mogą zostać sfinansowane wydatki na: realizację programów szklenia sportowego; zakup sprzętu sportowego; pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego; sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej; pokrycia kosztów ubezpieczenia, opłat regulaminowych i licencyjnych klubu sportowego.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały określone w uchwale Rady Miejskiej Jasła nr V/27/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Wzór wniosku o udzielenie dotacji można otrzymać w Urzędzie Miasta w Jaśle (II piętro – pokój 217), a dodatkowe informacje w tej sprawie udzielane są pod telefonem nr 13 448 63 49.

(UMJ)

Back to top button