Informacje

Świąteczny prezent dla strażaków w gminie Tarnowiec

Strażacy-ochotnicy z Umieszcza, Dobrucowej i Brzezówki do pożarów, wypadków drogowych czy usuwania skutków klęsk żywiołowych nie będą już wyjeżdżali mocno wyeksploatowanymi i niedostosowanymi do współczesnych wymogów pojazdami ratowniczymi. Przed świętami Bożego Narodzenia w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych pojawiły się trzy nowe samochody.

Trzy lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu Renault, które zasiliły tabor strażacki w gminie Tarnowiec to fabrycznie nowe pojazdy dostosowane do wymogów pojazdów uprzywilejowanych: posiadają belkę świetlną z napisem STRAŻ zamontowaną z przodu i niebieską lampę błyskową z tyłu oraz niebieskie lampy stroboskopowe zamontowane nad zderzakiem przednim, generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych. Są też odpowiednio oznakowane: posiadają numery operacyjne.

Dwa z nich (w Brzezówce i Dobrucowej) to furgony towarowo-osobowe na podwoziu Renault Trafic, natomiast jeden (w Umieszczu) to furgon towarowo-osobowy z zabudową kontenerową na podwoziu Renault Master. Przetarg na dostawę samochodów wygrała firma PW Bibmot BIK Sp.j. Z Mielca.

W podziale bojowym jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zastąpią kilkudziesięcioletnie Żuki i średni samochód na podwoziu Stara, który uległ całkowitemu zniszczeniu podczas ubiegłorocznych działań powodziowych.

OSP Umieszcz OSP Umieszcz
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do tej pory dysponowaliśmy Starem 25, który pamięta jeszcze lata 60-te ubiegłego wieku. Prawdopodobnie był jeszcze starszy ode mnie. Nie był to samochód na dzisiejsze czasy. – mówi Jan Muzyka, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu. – W czasie powodzi w roku 2010 samochód brał udział przez trzy dni, tylko załoga się wymieniała, w działaniach i padł. Jego remont stał się nieopłacalny i z tego powodu czyniliśmy starania, żeby pozyskać inny samochód. Myśleliśmy o jakimś używanym, z jednostki, która zakupiła nowy, a pozbywała się starego. Wpisaliśmy go na listę strat powodziowych w powiecie jasielskim i ta lista stała się podstawą o ubieganie się o zewnętrzne pieniądze. – dodaje.

Strażacy skromnie przyznają, że takiego modelu samochodu ratowniczego nie powstydziłaby się zawodowa jednostka straży pożarnej. – Jest to nowoczesny i mały samochód, ale mieści się na nim wszystko, czego nam potrzeba do akcji, do których takie wiejskie jednostki się udają. Nie jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Mamy agregat prądotwórczy, pompę szlamową, pompę motorową do pompowania studni. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy mieć taki samochód w Umieszczu. – podkreśla Jan Muzyka.

Gaśniczy Star, który użytkowali do tej pory strażacy z Umieszcza, trafił na złom. Nieco inny los spotkał z kolei Żuka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce. Pojazdem, który został wycofany z podziału bojowego tamtejszej jednostki, zainteresowali się miłośnicy zabytkowych samochodów. Na jednym z portali poświęconych fotografii ratowniczej zobaczyli jego zdjęcie i podjęli starania o przekazanie pojazdu do Muzeum Ratownictwa w Krakowie.

OSP Brzezówka OSP Brzezówka
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Był w niezłym stanie technicznym. Ten samochód został przekazany w ubiegłym tygodniu do Muzeum Ratownictwa w Krakowie. – mówi Wiktor Barański, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowcu.

Zygmunt Józef, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce: – Jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekamy jeszcze na jego wyposażenie, bo mamy teren zalewowy i pasowałaby nam jeszcze jakaś lepsza pompa. Wyjeżdżamy do powodzi, pompowania studni, a do pożarów zdarza się dwa-trzy razy do roku.

OSP Dobrucowa
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak podkreślają strażacy, nowe samochody będą im służyły głównie do działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. – Dobrucowa i Brzezówka leżą w strefie zalewowej naszej gminy i te jednostki zawsze uczestniczyły w akcjach przeciwpowodziowych na terenie gminy, jak i na terenie powiatu jasielskiego. W ubiegłym roku jednostki te wyjeżdżały jeszcze na teren powiatów: mieleckiego i tarnobrzeskiego. Natomiast OSP Umieszcz będzie wykorzystywał w akcjach pożarniczych, a także ratownictwa technicznego, ponieważ ten samochód po części spełnia wymogi ratownictwa technicznego. – powiedział Wiktor Barański.

Przedsięwzięcie kosztowało łącznie 352 tysiące złotych. Środki pochodziły z dotacji przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie oraz gminę Tarnowiec.

W przyszłym roku urzędnicy planują zakup dwóch kolejnych samochodów, tym razem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Polskim i Sądkowej, które posiadają obecnie Żuki.

Już od szeregu lat z władzami gminy staramy się unowocześnić tabor strażacki i zamieniać stare, trzydziestoletnie samochody na samochody nowej generacji, żeby były bezpieczne dla strażaków i służyły w akcjach ratowniczo-gaśniczych, które prowadzimy na terenie gminy i powiatu. – dodaje Wiktor Barański.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

1 thought on “Świąteczny prezent dla strażaków w gminie Tarnowiec”