Informacje

Miliony na poprawę środowiska w dorzeczu Wisłoki

Prawie pięćdziesiąt pięć milionów złotych pochłonie realizacja drugiego etapu „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie pięciu jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Gro środków wydatkowanych na ten cel będzie pochodziło z unijnego budżetu.

Podpisanie kontraktu
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę prawie dwunastu kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i siedmiu sieciowych przepompowni ścieków (na terenie wsi Słotowa i wsi Małastów w gminie Sękowa), modernizacji prawie dwu i pół kilometrów kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w Jaśle, budowę ponad dziewięćdziesięciu kilometrów sieci wodociągowych wraz z przyłączami, siedmiu kompletów hydroforni oraz dwóch zbiorników wody (w miejscowościach: Gołęczyna-Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Latoszyn, Stobierna-Stasiówka, Zawada-Nagawczyna) oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej.

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki szacowana jest na 54,8 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko może wynieść 27,9 milionów złotych.

Andrzej Czernecki
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W tej chwili realizujemy te zadania, które nie zmieściły się w pierwszym programie z wielu względów, na przykład nie były przygotowane w sposób właściwy technicznie lub nie były w planach gmin. Natomiast wszyscy pamiętamy, że 2015 rok to jest czas, w którym Polska musi wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do Unii, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemów wodno-ściekowych na terenie aglomeracji. Stąd ta nasza konsekwencja w realizacji tego programu. Myślę, że to co zamierzamy zrobić na terenie pięciu gmin, w sposób znaczący pozwoli poprawić gospodarkę wodno-ściekową na terenie Zlewni. Wszystkim nam o to chodzi, żeby rzeka Wisłoka była rzeką czystą. Program, który przygotował ZGDW i realizacja zamierzeń cały czas temu służą. – powiedział Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła i przewodniczący zarządu ZGDW z siedzibą w Jaśle.

Zdaniem szefa Związku realizacja projektu korzystnie wpłynie na poprawę ochrony środowiska w dorzeczu rzeki Wisłoki poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń ściekami z nieszczelnych przydomowych szamb. Dzięki temu wzrosną standardy życia mieszkańców, zwiększy się jakość wody pitnej, a tereny, na których zostanie wybudowana lub zmodernizowana kanalizacja sanitarna staną się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorców chcących zlokalizować w tym miejscu swój zakład.

Odpowiedzialność samorządów jest pełna i osobiście tutaj żadnych zagrożeń nie dostrzegam. Myślę, że cały program będzie realizowany zgodnie z założeniami objętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. – dodał Czernecki.

W poniedziałek (23.04) przewodniczący zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki oraz zastępca przewodniczącego zarządu Zbigniew Sanocki podpisali umowę na wykonanie usługi inżyniera kontraktu projektu. Przetarg na ten element wygrała firma SAFAGE. Przedsiębiorstwo reprezentował dyrektor polskiego oddziału spółki Mieczysław Iciachowski.

Do zadań firmy będzie należał nadzór nad realizacją konktraktów na roboty budowlane (siedem zadań związanych z budową sieci wodociągowej, budową i modernizacją kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków). Usługa została wyceniona na nieco ponad milion złotych.

Mieczysław Iciachowski
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jesteśmy firmą francuską. Od dwudziestu lat działamy na terenie Polski. Do tej pory wszystkie konktrakty robimy tylko i wyłącznie siłami polskich inżynierów dlatego, że polskie prawo budowlane odbiega od prawa francuskiego i polskie prawo zamówień publicznych również. Tak więc nie byłoby możliwości, żeby się posiłkować kolegami z Francji. Na dzień dzisiejszy pracujemy na 67 konktraktach w Polsce, nie tylko wodno-ściekowych. Zatrudniamy około dwustu pięćdziesięciu inżynierów. – mówi Mieczysław Iciachowski.

Dyrektor firmy SAFAGE na Polskę podkreśla, że projekt Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest ciekawym przedsięwzięciem w skali całego kraju.

Z tego względu, że mało jest projektów, gdzie gminy potrafią się zjednoczyć. – podkreśla. – Jestem pełen podziwu dlatego, że ponad dwadzieścia lat temu tworzyłem fundację ochrony jezior pałuckich i nie udało się utworzyć takiego związku gmin z regionu pałuckiego. To jest województwo kujawsko-pomorskie. Jest wiele takich przykładów, że trudno pogodzić interesy poszczególnych gmin, bo zawsze się znajdzie jedna, która uważa się za pokrzywdzoną kosztem innych. Tutaj żeście pokazali, że nie tylko zbudowaliście piękny Związek, ale on się ciągle rozwija i osiąga sukcesy. To tylko świadczy o sile i potencjale jakim dysponuje społeczeństwo lokalne.

Andrzej Czernecki: – ZGDW jako jeden z nielicznych w Polsce jest dobrze przygotowany kadrowo do pełnienia funkcji instytucji realizującej projekt. Inżynier kontraktu będzie w tym momencie pełnił rolę inwestora zastępczego, a więc będzie tą stronę techniczną kontrolował w terenie. Ponieważ sam program jest realizowany na terenie pięciu gmin, więc jest to zamierzenie złożone pod względem terytorialnym, w związku z tym organizacyjnie trzeba mieć duży potencjał, żeby nadzorować jednoczesne wykonywanie w różnych miejscach robót. Ta firma wykazała się w przetargu tego rodzaju przygotowaniem technicznym, doświadczeniem i dużą liczbą inżynierów. Firma ma zatrudnionych ponad dwustu pięćdziesięciu inżynierów. To doświadczenie i potencjał inżynierów świadczy o tym, że są firmą przygotowaną w sposób dobry do prowadzenia inwestycji.

Planowane zakończenie projektu przewidziano na 2015 rok.

Powstały w 1998 roku Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle skupia dwadzieścia jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Są to: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Współpraca ta zaowocowała realizacją szeregu przedsięwzięć o charakterze proekologicznym, z ogromnym udziałem środków zewnętrznych.

Największym projektem realizowanym przez Związek jest „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. W ramach pierwszego etapu za kwotę 48 milionów euro udało się: wybudować dziesięć oczyszczalni ścieków, sześćset kilometrów kanalizacji sanitarnej, dziewięćdziesiąt kilometrów sieci wodociągowej oraz zmodernizować cztery oczyszczalnie ścieków i dwie stacje uzdatniania wody.

W chwili obecnej, obok drugiego etapu programu, Związek przygotował projekt instalacji systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wartość zadania to 29 milionów franków szwajcarskich.

W 2011 roku Związek otrzymał tytuł „Lidera Polskiej Ekologii”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button