Informacje

Obchody Światowego Dnia Bez Papierosa 2012

W dniu 30.05.2012 roku w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle odbyła się uroczystość związana z tegorocznymi obchodami Światowego Dnia Bez Papierosa zorganizowana przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Jaśle.

Obchody Światowego Dnia bez Papierosa w Jaśle
Fot. © PSSE w Jaśle

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji współrealizujący z PSSE w Jaśle ogólnopolski projekt Pt. „Odświeżamy nasze miasta” – tj. Starostwa Powiatowego w Jaśle, Urzędu Miasta Jasła, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji oraz lokalnych mediów, ponadto przedstawiciele szkół całego powiatu – dyrektorzy, młodzież wraz z opiekunami.

Głównym punktem programu było rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu na Felieton ogłoszonego przez PPIS w Jaśle we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jaśle, Urzędem Miasta Jasła oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle. Konkurs zorganizowany w związku z kampanią społeczną Światowy Dzień Bez Papierosa skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych realizujących program edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz szkół ponadgimnazjalnych należących do sieci szkół promujących zdrowie. Celem konkursu było wzmocnienie działań podejmowanych przez placówki oświatowe na rzecz propagowania stylu życia bez nałogu palenia. Tematem przewodnim do napisania felietonu był cytat „Człowieku co ty robisz ze swoim życiem i zdrowiem” zaczerpnięty z opublikowanych „Wspomnień byłych palaczy”.

Na konkurs wpłynęło łącznie 48 prac. W pracach młodzież zawarła własne spostrzeżenia, często bardzo osobiste odczucia i refleksje dotyczące kwestii palenia papierosów, który to nałóg niejednokrotnie dotyka ich najbliższych. Ponadto wyrażała własne, często krytyczne opinie dotyczące podejmowanych przez różne instytucje działań antynikotynowych.

Czteroosobowe Jury Konkursu oceniło prace na podstawie następujących kryteriów:
– zgodność z formą gatunkową , poprawność stylistyczna i gramatyczna
– ciekawe ujęcie tematu, wymowa i wyrazistość przekazu
– wrażenie odbiorcy

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych jury przyznało następujące miejsca:
I miejsce – Anna Zając (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle)
II miejsce – Katarzyna Krzyżak (Gimnazjum nr 4 w Jaśle)
III miejsce – Joanna Mika ( Gimnazjum Publiczne w Skołyszynie)
oraz 3 wyróżnienia dla Aleksandry Szmigiel (SP nr 2 w Jaśle), Dominiki Forystek (Gimnazjum nr 2 w Jaśle) oraz Łukasza Syma (Gimnazjum Publiczne w Krempnej).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury przyznało 3 nagrody główne:
I miejsce Agata Rachowicz (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle)
II miejsce Joanna Duda (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle)
III miejsce Joanna Trzeciak (II LO w Jaśle)
Ponadto jury wyróżniło 10 prac następujących uczniów: Iwona Suska (LO Kołaczyce), Aleksandra Stanek, Gabriela Kiszka (II LO Jasło), Aleksandra Pawlicka (Zespół Szkół w Trzcinicy), Martyna Drożdż, Karolina Misior, Ewa Gałuszka, Monika Styrna, Joanna Ziobrowska (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle), Justyna Brągiel (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle).

Nagrody książkowe dla laureatów konkursu ufundowane zostały ze środków finansowych Urzędu Miasta Jasła i Starostwa Powiatowego w Jaśle, ponadto drobne gadżety dla uczestników konkursu ze środków PIS z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

W dalszej części uroczystości nawiązano do realizowanego ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta”, którego celem jest obok akcji profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących zapobiegania skutkom zdrowotnym palenia, upowszechnienie informacji co do przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa i jego respektowania. W tym temacie krótką informację przedstawił komisarz A. Pasiowiec z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przybliżając zgromadzonym problem palenia tytoniu w miejscach publicznych i egzekwowania obowiązującego prawa w tym zakresie.

Następnie przygotowany przez siebie program artystyczny zaprezentowała młodzież Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, która za pomocą środków artystycznych – skeczy, piosenek, przestrzegała zgromadzonych przed skutkami nałogu palenia zachęcając do prowadzenia zdrowego stylu życia.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE