Kultura | rozrywka | edukacja

Sukces Nowej Galicji w prezentacji produktów lokalnych

W niedzielę 27 maja 2012 r., na Rynku w Rzeszowie odbył się „Zielony piknik z LGD”, w którym uczestniczyło 13 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego, w tym także Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Głównym celem imprezy była promocja tradycyjnie wytwarzanej żywności oraz produktów lokalnych i rękodzielniczych.

Sukces Nowej Galicji w prezentacji produktów lokalnych
Fot. © archiwum LGD Nowa Galicja

Organizatorami pikniku byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego.

W trakcie imprezy przeprowadzono konkursy dla LGD w trzech kategoriach:
– W kategorii A „Najlepsza prezentacja produktu tradycyjnego wpisanego na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z terenu objętego funkcjonowaniem LGD”, gdzie:
I miejsce zajęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, za golonkę pilzneńską
II miejsce zajęła Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” za dereń kiszony podkarpacki
III miejsce zajęła: Czarnorzecko- Strzyżowska LGD za Pamułę glinicką
– W kategorii B – „Najlepsza prezentacja żywnościowych dań regionalnych z terenu objętego funkcjonowaniem LGD”, gdzie
I miejsce zajęło LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
II miejsce zajęło Stowarzyszenie LGD „Eurogalicja”
III miejsce zajęło LGD „Kraina Nafty ”
– W kategorii C „Najlepsza prezentacja produktów lokalnych (rękodzieło, rzemiosło) z terenu objętego funkcjonowaniem LGD”, gdzie
I miejsce zajęło Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja
II miejsce zajęło LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”
III miejsce zajęło LGD „Trygon . Rozwój i Innowacja”

Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zgłosiła do konkursu na „Najlepszą prezentację produktów lokalnych z terenu objętego funkcjonowaniem LGD” koronkę klockową, której wykonanie prezentowały Irena Koczaja i Janina Gniadek z Bieździedzy.

Kapituła Konkursowa oceniała m.in. opis słowny prezentowanego produktu, zastosowanie tradycyjnych technik i materiałów, precyzję i technikę wykonania, walory artystyczne i atrakcyjność wizualną. Prezentacja wykonania koronki klockowej wzbudziła duże zainteresowanie, także wśród odwiedzających nasze stoisko.

(LGD „Nowa Galicja”)

SŁOWA KLUCZOWE