Kultura | rozrywka | edukacja

IX Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

W tym roku minęła 190. rocznica urodzin i 130. rocznica śmierci człowieka, o którym w 1928 roku tak pisał Ludwik Tomanek: „Jest moim obowiązkiem pokazać swym współziomkom, jak dobro, piękno i pożytek ucieleśniły się w jednej osobie, że stąpał po ziemi człowiek, który czynem tworzył poezję, a pieniądze zamieniał na ideały”.

Konkurs o Ignacym Łukasiewiczu
Fot. © ARCHIWUM SZKOŁY

W dniu 31 maja br. w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyła się IX edycja Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” dla uczniów gimnazjów z terenu województw: podkarpackiego i małopolskiego. W jego trzech kategoriach uczestniczyła młodzież z dwudziestu szkół. W kategorii wiedzy uczniowie musieli wykazać się dużym zasobem wiadomości z zakresu historii i biografii twórcy przemysłu naftowego oraz z chemii węglowodorów. W części plastycznej przygotowali różnymi technikami prace plastyczne, a w kategorii poetyckiej wiersze związane z działalnością Łukasiewicza.

Wiedzę i dokonania młodzieży oceniało profesjonalne jury: w części plastycznej pod przewodnictwem Alicji Romanow z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, a w zakresie poezji – pod kierownictwem Krystyny Ziemby z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Z kolei wiedzę uczniów sprawdzała komisja w składzie: Janusz Wilczak – przewodniczący (PNiG Jasło S.A.), Agnieszka Janowiec – nauczyciel chemii (ZSM Nr 3 w Jaśle), Adam Nowak (wieloletni dyrektor i prezes Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle) oraz Kazimierz Cyza (PNiG Jasło S.A.).

Tak przedstawia się lista laureatów Konkursu.

Kategoria wiedzy (historia i chemia): 1 m. – Monika Mickiewicz, Kinga Bosak, Krzysztof Kapłon (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), 2 m. – Paulina Kulpa, Agnieszka Pelc, Aleksandra Skiba (Gimnazjum w Grodzisku Górnym), 3 m. – Aleksandra Lechowicz, Kamila Szczepanik, Krzysztof Krysa) Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, 4 m. – Dominika Kaput, Monika Lemek, Alicja Pawlus (Gimnazjum w Brzostku), 5 m. – Justyna Janik, Dominik Trznadel, Wiktor Tokarz) Gimnazjum w Bączalu Dolnym, 6 m. – Natalia Hedesz, Kinga Solecka,Weronika Wajda (Gimnazjum w Odrzykoniu).

Kategoria plastyczna: 1 m. – Kacper Klich (Gimnazjum w Brzostku), 2 m. – Alicja Doktór (Gimnazjum w Kątach), 3 m. – Rafał Rak (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), 4 m. – Dominika Szymańska (Gimnazjum w Bączalu Dolnym), 5 m. – Justyna Kołodziej (Gimnazjum w Opaciu), 6 m. – Dawid Mićkowski (Gimnazjum w Odrzykoniu).Wyróżnienia: Karolina Bienias i Wiktoria Mioduna (Gimnazjum w Woli Mieleckiej), Agata Oleszkowicz (Gimnazjum w Cieklinie), Paulina Uchman (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), Kamil Bugała (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle).

Kategoria poetycka: 1 m. – Weronika Gądek (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), 2 m. – Natalia Bachórz (Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu), 3 m. – Hubert Syzdek (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), 4 m. – Anna Dyląg (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), 5 m. – Monika Mickiewicz (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), 6 m. – Monika Wojnar (Gimnazjum w Brzostku). Wyróżnienie: Izabela Filip (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle).

Oprócz podanych wcześniej szkół w różnych kategoriach konkursu wzięli również udział uczniowie gimnazjów: Nr 1 w Przemyślu, Nr 1 w Bieczu, Nr 2 w Sanoku, Nr 1 w Birczy, Nr 3 w Krośnie, w Gaci, w Bieździedzy i Katolickiego Gimnazjum w Krośnie.

Nagrody i dyplomy nagrodzonym wręczyli jurorzy z Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło S.A., dyrektor ZSM Nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska i naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle Piotr Zoła.

Konkurs odbył się pod patronatem: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego oraz Prezesa Zarządu Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło S.A. Głównym sponsorem Konkursu były Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło S.A.,a jego współorganizatorem – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W części artystycznej z montażem słowno – muzycznym wystąpiła młodzież Gimnazjum Nr 2 w Jaśle.

(ZSM nr 3 w Jaśle)

Back to top button