Informacje

Nowa ścieżka turystyczna połączy „Diabli Kamień” z Wodospadem Magurskim

Do końca listopada potrwają prace związane z budową infrastruktury turystycznej na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu funduszy unijnych.

Szlak turystyczny
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano: budowę składającej się z dwunastu punktów przystankowych ścieżki przyrodniczej „Folusz”, łączącej wychodnię skalną „Diabli Kamień” z Wodospadem Magurskim (w stromych punktach powstaną schody, a nad potokami drewniane lub kamienne kładki ułatwiające turystom pokonanie całego szlaku), zabezpieczenie wychodni skalnej piaskowca magurskiego „Diabli Kamień” przed niekontrolowaną wspinaczką oraz niszczeniem zieleni oraz przygotowanie dwóch miejsc dziennego wypoczynku zlokalizowanych: w pobliżu Wodospadu Magurskiego (przy zielonym szlaku turystycznym prowadzącym z Folusza do Mrukowej) oraz powyżej ośrodka zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego (przy drodze prowadzącej na „Diabli Kamień”. Zostaną wyposażone w otwarte miejsca przeznaczone do rozpalenia ogniska oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą: stoły z ławami, toalety oraz punkt sprzedaży biletów.

Magurski Park Narodowy jest beneficjentem projektu pod nazwą „Ochrona zasobów przyrodniczych Ostoi Magurskiej przed niekontrolowaną presją turystów”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej”.

Projekt opiewa na łączną kwotę ponad 1,93 miliona złotych, z czego 85% pochodzi z funduszy unijnych, natomiast pozostała kwota z budżetu państwa.

Szczegóły na stronie internetowej Magurskiego Parku Narodowego w zakładce „Projekty POIiŚ”.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE