Informacje

Miasto informuje: zmiany organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych podajemy kilka informacji dotyczących spraw porządkowych i zmian w organizacji ruchu. Przypominamy, iż 1 listopada nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie policja i straż miejska.

Generalne porządki na cmentarzach prowadzone będą do 31 października br. wraz z bieżącym opróżnianiem wszystkich pojemników i kontenerów na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Mickiewicza, Zielonej i Gajowej. Na cmentarzu przy ul. Zielonej w dniu 31 października (środa) wszystkie pojemniki po opróżnieniu zostaną ustawione przed bramami cmentarnymi, a w miejscach stałej ich lokalizacji zostaną wywieszone tabliczki informacyjne o miejscu składowania odpadów. W tym samym dniu w godzinach wieczornych wszystkie pojemniki zostaną dodatkowo opróżnione, tak aby 1 listopada (czwartek) można było składać w nich znicze i kwiaty.

31 października (środa) po zakończeniu handlu na placu „Bazar” w Jaśle, a także 1 listopada dodatkowo zostanie udostępniony do parkowania plac Bazar, a prowadzący targowiska ustawi pojemniki na śmieci przy bramie cmentarnej. Główne chodniki oraz tereny przyległe do cmentarzy zostaną oczyszczone przez grupę pracowników robót interwencyjnych.

Organizacja ruchu:

Cmentarz komunalny ul.Zielona
– Parking – plac targowy „Bazar” zasłonięcie znaku B-1 „Zakaz ruchu“,
– Parking ul. Kilińskiego, Farna (część parkingu przy ul. Farnej wyłączona z parkowania ze względu na tymczasowe prowadzenie w tym miejscu targowiska),
– ul. Zielona – ustawienie znaku C-5 „Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie” na skrzyżowaniu z ul. Bartłomieja,
– ul. Kilińskiego – wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni jednokierunkowej, ze znakami B-36 „Zakaz zatrzymywania się”, po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Farnej.
– ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną ustawienie znaku B-36 „Zakaz zatrzymywania się” z tabliczką „Nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych”,
– ul. Gołębia -od skrzyżowania z ul. Modrzejewskiego do ul. Wałowej znak B-36 „Zakaz zatrzymywania się”,
– ul. Kilińskiego – zasłonięcie znaku C-2 „Nakaz jazdy w prawo“ przy wyjeździe z parkingu na ul. Kilińskiego oraz znaku D-3 „Droga jednokierunkowa“.

Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza
– ul. Mickiewicza ustawienie znaków B-36 „Zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską,
– postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza (zatoka) i na parkingu przy ul. Mickiewicza (część parkingu wyłączona na prowadzenie handlu kwiatami) oraz na drodze dojazdowej do Domu Przedpogrzebowego i na parkingu wewnętrznym cmentarza.

Cmentarz komunalny ul. Gajowa
– Postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Zmiany organizacji ruchu będą wprowadzone na okres:
– ul. Zielona, ul. Gołębia i ul. Kilińskiego od 31.10.2011 r. w godz. popołudniowych do 2.11.2011 r.,
– ul. Mickiewicza od 31.10.2010 r. do 02.11.2011 r.
Ustawienie znaków oraz ich zdemontowanie odbędzie się w w/w terminach.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej.

W kierunku cmentarzy od godz. 8 do 17 kursować będą (cykl ciągły) bezpłatne autobusy. Zakład Pogrzebowy „Hades“ w Jaśle zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. Dworcowej, a Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. P. Skargi obok kościoła FARA.

Na cmentarzach przy ul. Gajowej i ul. Mickiewicza zostaną ustawione przenośne kabiny „WC”.

Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE