Informacje

Walczą o dotacje z WFOŚiGW oraz „schetynówki” na miejskie inwestycje

By były tańsze w utrzymaniu, a jednocześnie nie odstraszały swoją estetyką. Miasto Jasło planuje na przyszły rok termomodernizację dwóch kolejnych obiektów użyteczności publicznej za blisko dwieście tysięcy złotych. Nowy wizerunek miałyby zyskać: dom ludowy na osiedlu Hankówka oraz budynek techniczny na stadionie piłkarskim przy ulicy Sportowej.

Budynek techniczny na stadionie piłkarskim przy ulicy Sportowej
Budynek techniczny na stadionie piłkarskim przy ulicy Sportowej.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Dom Ludowy przy ulicy Hankówka
Dom Ludowy przy ulicy Hankówka.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Miasto Jasło zamierza aplikować do programu „Ochrona atmosfery 2013” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie połowy wartości całego przedsięwzięcia, jednak nie wyżej niż do kwoty 50 tysięcy złotych. Inwestycje zaplanowano na dwóch obiektach użyteczności publicznej administrowanych przez samorząd miejski: budynku technicznym przy stadionie piłkarskim na osiedlu Rafineria oraz Domu Ludowym na osiedlu Hankówka.

Oba zadania obejmują docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Dzięki uzyskaniu po termomodernizacji zwiększonej efektywności energetycznej miasto zyska na obniżeniu kosztów eksploatacyjnych budynku. Według urzędników prowadzona inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Poprawi się też komfort przebywania osób wewnątrz obiektów, które zyskają przyjazną dla otoczenia elewację.

Według wstępnych wyliczeń inwestycje te mają pochłonąć nieco ponad 200 tysięcy złotych i będą realizowane na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Nieco więcej, bo ponad milion osiemdziesiąt trzy tysiące złotych, ma z kolei kosztować budowa drogi gminnej o symbolu KDL 1, a dokładnie kontynuacja już rozpoczętego zadania, w zakres której wchodziłoby wykonanie podbudowy, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika oraz robót wykończeniowych. Chodzi o realizację drogi zlokalizowanej w strefie przemysłowej w Warzycach. Ponieważ pojawiła się szansa na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, czyli drugiego etapu tzw. „schetynówek”, Rada Miejska wyraziła zgodę na aplikowanie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa.

W przypadku uzyskania pomocy finansowej budowa przedmiotowej drogi zostanie dokończona w przyszłym roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE