Informacje

Wybrano przebieg łącznika „od ronda do ronda” w Jaśle

Wybrano jeden z trzech wariantów przebiegu projektowanego łącznika drogi wojewódzkiej nr 992 z drogą krajową nr 28 w Jaśle. Według zamysłów nowy szlak komunikacyjny miałby połączyć dwa istniejące ronda: na ulicy Wojska Polskiego i Floriańskiej. Jego realizacja uzależniona jest jednak od możliwości pozyskania środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie powstaje program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pod nazwą „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica Państwa z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Jasło”. Pod uwagę były brane trzy warianty przebiegu nowo projektowanego odcinka.

Długość odcinka planowanej drogi wojewódzkiej nr 992 we wszystkich wariantach była porównywalna (od ok. 1,8 km do 2,1 km). Zarówno wariant I jak i II zakładał przebieg drogi w całości po nowym śladzie. W wariancie III natomiast, około połowa odcinka miałaby być poprowadzona z wykorzystaniem istniejącej drogi – ulicy Klasztornej. Pod względem uwarunkowań środowiskowych i geologicznych, wszystkie trzy warianty były porównywalne. Ich przebiegi zamykały się w zwartym obszarze osiedli Górka Klasztorna i Sobniów. – wyjaśnia Ewa Sudoł-Sikora, rzecznik prasowy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Jak wylicza inwestor, pod uwagę brane były zebrane do tej pory materiały w postaci: dokumentów planistycznych, zamierzeń projektowych, prognoz natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geologii i hydrologii terenu, ochrony środowiska oraz konsultacji społecznych przeprowadzonych w maju br. Wszystkie aspekty zostały poddane szczegółowej analizie i zestawione ze sobą. Najkorzystniejszym i najbardziej akceptowalnym społecznie rozwiązaniem okazał się wariant pierwszy.

W tym wariancie planowany przebieg drogi w całości pokrywa się z przebiegiem ujętym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – przebiega po terenie przeznaczonym pod drogi publiczne. Dwa pozostałe warianty zakładały poprowadzenie drogi przez tereny przeznaczone w MPZP pod zabudowę mieszkaniową. Na podstawie dogłębnej analizy porównawczej wszystkich wariantów oraz wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych, jako najkorzystniejszy został wybrany Wariant I. – podkreśla pani rzecznik.

Wizualizacja przebiegu łącznika. © PZDW w Rzeszowie

Przedmiotowa droga ma być zlokalizowana w południowo-wschodniej części miasta (na osiedlach Górka Klasztorna i Sobniów) i przebiegać od drogi wojewódzkiej nr 992 (rondo w ciągu ulic: Wojska Polskiego, Granicznej, św. Jana z Dukli i Klasztornej) do istniejącego ronda na skrzyżowaniu ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza.

Rzecznik prasowy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przekazała nam szczegółową informację na temat przebiegu łącznika w wariancie pierwszym: – Od ronda przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Wojska Polskiego, ul. Granicznej i Św. Jana z Dukli poprzez południową stronę osiedla Górka Klasztorna, równolegle do ul. Granicznej, omijając zabudowę mieszkaniową biegnie na północ w kierunku Zbiornika Wodnego „Skałki” (od wschodniej strony Zbiornika wzdłuż zagospodarowanego terenu uprzemysłowionego); w końcowym odcinku połączy się z istniejącym rondem przy ul. Floriańskiej i Kasprowicza.

Zadaniem projektanta przygotowującego koncepcję programowo-przestrzenną łącznika jest „ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie zastosowanych rozwiązań technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych oraz kosztów realizacji planowanej inwestycji”. Gotowa analiza posłuży do przedstawienia szacunkowych kosztów prac budowlanych w terenie. Tych będzie sporo, bo oprócz wytyczenia nowego odcinka drogi, wykonawca musi liczyć się również z koniecznością wykonania obiektów inżynierskich, przebudową lub usunięciem kolizji z już istniejącej infrastruktury oraz budową skrzyżowań z już istniejącymi zjazdami. Na szczęście w większości są to tereny jeszcze nie zagospodarowane, o charakterze rolniczym.

Pełna dokumentacja ma być gotowa do końca wakacji przyszłego roku.

Późniejsza realizacja inwestycji, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, uzależniona jest od wpisania inwestycji na „Listę Projektów Dróg Wojewódzkich Województwa Podkarpackiego do realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020” i może mieć miejsce w latach 2014 – 2020 – w nowej perspektywie unijnej. – podkreśla Ewa Sudoł-Sikora.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapłaci za opracowanie 35 670,00 złotych. Na jego zlecenie dokumentację przygotowuje wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma „Promost Consulting” sp.j. z Rzeszowa.

Pomocne będą w tym materiały jasielskiego magistratu, na zlecenie którego w 2009 roku opracowano koncepcję dla zadania pod nazwą „Budowa ulicy KD-Z1 w Jaśle od skrzyżowania z ulicą Floriańską (rondo) do skrzyżowania z ulicami: Grunwaldzką, Graniczna, Wojska Polskiego i św. Jana z Dukli wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wybrano przebieg łącznika „od ronda do ronda” w Jaśle”

  1. Jak pisze autor artykułu, już w 2009 roku (czyli za rządów Marii Kurowskiej) opracowano koncepcję tej inwestycji. Tyle lat upłynęło i nie zrobiono kroku naprzód. Dopiero teraz przed wyborami nagle sobie przypomniano ! Będzie co obiecywać !