Informacje

Jasielski album

Na jasielskim rynku wydawniczym pojawił „Jasielski album”, pod redakcją Zdzisława Świstaka.

(Okładka wydawnictwa)
(Okładka wydawnictwa)

Album prowadzi czytelnika przez skomplikowaną historię ostatniego stulecia, pokazując zmienne dzieje miasta oraz ludzi, którzy tę historię tworzyli i tworzą. Zawiera około 1750 reprodukcji zdjęć obrazujących różne aspekty życia miasta. Pokazuje Jasło w okresie międzywojennym, ogrom zniszczeń dokonanych przez wycofującego się okupanta, lata odbudowy i okres powojenny aż po współczesność.

Fotografie zostały podzielone na 30 grup tematycznych m.in.: Dawne Jasło, Najstarsze jasielskie pocztówki, II wojna światowa, Zagłada Jasła, Odbudowa Jasła po II wojnie światowej, Miejsca pamięci, „Solidarność” kartą w historii Jasła, Kultura, Organizacje, Zakłady przemysłowe, Dostojnicy państwowi w Jaśle, Jasło stolicą winiarstwa. Każdy z rozdziałów opatrzony jest krótkim tekstem przybliżającym temat. Przeglądając album możemy poznać symbole Jasła, burmistrzów, honorowych i zasłużonych obywateli miasta, znane osoby związane z Jasłem. Są w nim sceny z życia codziennego mieszkańców i wyjątkowe wydarzenia: manifestacje patriotyczne, pokazy, zgromadzenia, defilady i pochody. Osobne rozdziały poświęcone zostały wymiarowi religijnemu życia miasta. Przedstawiona została historia ustanowienia św. Antoniego Padewskiego Patronem u Boga Miasta Jasła i nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jasła oraz fotograficzne zapisy największych uroczystości religijnych. Ostatnich blisko 90 zdjęć ukazuje Jasło dzisiejsze.

Przeglądając karty „Jasielskiego albumu” uświadamiamy sobie, że historię naszego Miasta tworzą ludzie, zatem i my kiedyś staniemy się jej częścią. To zobowiązuje – czytamy w słowie wstępnym, napisanym przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego.

Album został przygotowany przez 15-osobowy zespół redakcyjny we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaśle i Stowarzyszeniem Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W nocie Od Redakcji zaznaczono, iż: W zebraniu materiału zdjęciowego i opracowaniu albumu uczestniczyło wiele osób. Wszystkim należą się słowa wdzięczności i podziękowań. Pomoc w opracowaniu albumu okazały władze miasta Jasła. Należy mieć nadzieję, że „Jasielski album” może okazać się cenną i znaczącą pozycją wydawniczą promującą historię Jasła i ukazującą jego współczesność.

(UMJ)

Back to top button