Informacje

W Jaśle otwarto Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

Ponad 3,3 miliona złotych kosztowało utworzenie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Jaśle. Na bazie istniejących obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Staszica powstało pięć nowoczesnych pracowni, które doposażono w specjalistyczny sprzęt. Taki, z jakim kształcąca się tutaj młodzież, może w przyszłości spotkać się na lokalnym rynku pracy. Ośrodek powstał dzięki dofinansowaniu, jakie udało się pozyskać powiatowi jasielskiemu z funduszy unijnych.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Powstałe przy Centrum Kształcenia Praktycznego Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania zostało uroczyście oddane do użytku w czwartek. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro, starosta jasielski Adam Kmiecik, wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz, przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Bogusław Kręcisz oraz dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Jerzy Chlost.

Jak podkreślił starosta jasielski Adam Kmiecik, powstanie Centrum jest edukacyjnym „oknem na świat” dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych powiatu jasielskiego.

Oddajemy dziś do użytku projekt, który przez kilka lat był realizowany przez powiat jasielski. Główne środki w kwocie prawie 2,8 miliona złotych uzyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, a cała wartość projektu to 3,3 miliona złotych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku jasielskiego na wysoko kwalifikowanych specjalistów zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu. Oczywiście, bez środków unijnych byłoby to bardzo trudne. Mam nadzieję, że nasi przedsiębiorcy będą dzięki tej inwestycji poprawiali swoją konkurencyjność, stwarzając w powiecie jasielskim miejsca pracy. – powiedział.

Żeby Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania mogło zacząć funkcjonować, trzeba było odpowiednio zaadoptować pomieszczenia będące w dyspozycji Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Staszica. W sumie powstało pięć pracowni: „metrologii i kontroli jakości”, „łączenia i spajania metali”, „obróbki cieplno-chemicznej”, „nowoczesnych technologii CAD/CAM” i „nowoczesnych technik wytwarzania CNC”. Wszystkie doposażono w nowoczesnej generacji sprzęt. Tylko w bieżącym roku szkolnym będzie z niego mogło skorzystać blisko pięćset osób.

Więcej w naszym materiale audio:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE