Centrum Kształcenia Praktycznego

  • W Jaśle otwarto Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

    Ponad 3,3 miliona złotych kosztowało utworzenie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Jaśle. Na bazie istniejących obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Staszica powstało pięć nowoczesnych pracowni, które doposażono w specjalistyczny sprzęt. Taki, z jakim kształcąca się tutaj młodzież, może w przyszłości spotkać się na lokalnym rynku pracy. Ośrodek powstał dzięki dofinansowaniu, jakie udało się pozyskać powiatowi jasielskiemu z funduszy unijnych.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Szkoły o profilu technicznym przyciągają do siebie uczniów

    III Jasielski Piknik Zawodowy został zorganizowany przez trzy szkoły ponadgimnazjalne usytuowane w obrębie dworca autobusowego. Dzień otwarty, mający na celu przedstawienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego oraz pokazanie, jak wygląda baza dydaktyczna tych szkół, był skierowany do uczniów ostatnich klas gimnazjów zarówno z powiatu jasielskiego, jak i z ościennych powiatów.

    CZYTAJ WIĘCEJ »