RCTNTW

  • W Jaśle otwarto Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

    Ponad 3,3 miliona złotych kosztowało utworzenie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Jaśle. Na bazie istniejących obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Staszica powstało pięć nowoczesnych pracowni, które doposażono w specjalistyczny sprzęt. Taki, z jakim kształcąca się tutaj młodzież, może w przyszłości spotkać się na lokalnym rynku pracy. Ośrodek powstał dzięki dofinansowaniu, jakie udało się pozyskać powiatowi jasielskiemu z funduszy unijnych.

    CZYTAJ WIĘCEJ »