Informacje

Pendrivy, tablety i drukarki za wiedzę o Grupie LOTOS

Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśle zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu wiedzy na temat Grupy LOTOS. Spółki, która włączyła się w realizację unikatowego w skali całego kraju projektu edukacyjnego pod nazwą „Jasielska liga naukowa z LOTOSEM”. W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Gospodarzem konkursu przygotowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta we współpracy z przedstawicielami sponsora tytularnego – Grupy LOTOS było Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle. Do zmagań przystąpiło trzynaście trzyosobowych drużyn reprezentujących miejskie placówki edukacyjne: dziewięć szkół podstawowych (nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12) i cztery gimnazja (nr 1, 2, 4, 5). Osoby, które nie są zaangażowane w przedsięwzięcia skupione wokół „Jasielskiej ligi naukowej z LOTOSEM”.

Przed trzydziestoma dziewięcioma uczestnikami postawiono szereg zadań poświęconych funkcjonowaniu Grupy LOTOS i podmiotów skupionych wokół spółki, jej działaniach produkcyjnych i realizowanych programach społecznych. Był test wiedzy składający się z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania praktyczne. Głównym źródłem wiedzy, skąd dzieci i młodzież mogli czerpać na temat patrona tytularnego przedsięwzięcia, była oficjalna strona internetowa firmy.

Wyniki nas trochę zaskoczyły, bo liczyliśmy na to, że taką mocną reprezentacją będą uczniowie gimnazjów, bo wiadomo są starsi, sprawniejsi w wyszukiwaniu wiedzy w Internecie. Natomiast, ku naszemu zdziwieniu, pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4, czyli uczniowie młodsi. Stąd wniosek, że zainteresowanie tym projektem i imprezami mu towarzyszącymi jest duże. Cieszy nas to ogromnie. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni bądź to upominkami ufundowanymi przez miasto Jasło i Grupę LOTOS, bądź konkretnymi nagrodami jak tablety, drukarki ze skanerami, pendrivy 16GB czy głośniki bezprzewodowe. Młodzież jest u nas zainteresowana elektroniką i cieszy się z tego typu prezentów. – powiedziała Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle.

Szkołę Podstawową nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego, która zdobyła tytuł laureata dzisiejszego konkursu, reprezentowali: Mikołaj Konopacki, Kamil Miśkowiec i Dominik Ziomek.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta, trzecie – Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Wyróżnienia otrzymali: Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza, Szkoła Podstawowa nr 11 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza, Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Konarskiego, Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej.

Nagrody wręczali: II zastępca burmistrza miasta Jasła Leszek Znamirowski oraz przedstawiciel LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle Roman Kościow.

Jestem pod wrażeniem Waszej wiedzy. Gratuluję pracowitości. Gratuluję nauczycielom, którzy na pewno włożyli wiele trudu w przygotowanie Was. Myślę, że cenne nagrody zrekompensowały to. Z firmą tą współpracuje nam się bardzo dobrze. Wiecie, że takim sztandarowym projektem jest „Jasielska liga naukowa z LOTOSEM”. Myślę, że sprawia nam on wiele satysfakcji. Dziękuję wobec tego firmie LOTOS za dosyć aktywny udział w życiu miasta. – podsumował wtorkowe zmagania wiceburmistrz Jasła Leszek Znamirowski.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja pod przewodnictwem Agaty Koby, rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Jaśle.

POSŁUCHAJ:

FOTOGALERIA: Konkurs wiedzy o Grupie LOTOS (48 zdjęć)

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button