Kultura | rozrywka | edukacja

XII Konfrontacje Teatrów Uczniowskich Szkół Podstawowych

W Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyły się dzisiaj XII Konfrontacje Teatrów Uczniowskich Szkół Podstawowych. W tym roku w spotkaniu udział wzięły 3 zespoły teatralne: ARLEKIN ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle oraz grupy teatralne ze szkół podstawowych nr 4 i nr 2 w Jaśle.

Fot. © Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Fot. © Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Pierwszy spektakl pt. „Baśń higieniczna o królewnie Śnieżce i krasnoludkach” przedstawiony przez teatr ARLEKIN opowiadał o błędach żywieniowych i zdrowym stylu życia. Spektakl wyreżyserowały: Aneta Gorgosz i Ewa Słowik. W dalszej kolejności zobaczyliśmy inscenizację wiersza „Rzepka” Juliana Tuwima w wykonaniu uczniów klasy III A SP nr 4 w Jaśle. Dzieci w zabawny sposób przedstawiły treść wiersza, a następnie zaśpiewały piosenkę „Kochaj czworonogi”. Prezentacje przygotowała wychowawczyni klasy Aleksandra Piękoś. Na zakończenie pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle zaprezentowali spektakl pt. „Królewna Maruda” wyreżyserowany przez Annę Bobulę. Kunszt aktorski najmłodszych uczestników Konfrontacji zachwycił wszystkich! W przerwach między przedstawieniami dzieci wzięły udział w krótkim teście z zakresu wiedzy o teatrze.

Pamiątkowe statuetki i podziękowania za występ wszystkim uczestnikom wręczały: Mariola Ślawska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle oraz Małgorzata Piotrowska – Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Konfrontacje Teatralne od kilku lat Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle organizuje wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 7. W tym roku wydarzenie wsparli Urząd Miasta w Jaśle oraz Zofia i Longin Leśniakowie.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE