Informacje

Nowa sala gimnastyczna w Zawadce Osieckiej oddana do użytku

Oficjalnym oddaniem do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem użytkowym, przywróceniem imienia Marii Konopnickiej, wręczeniem nowego sztandaru oraz odsłonięciem pamiątkowej tablicy na frontonie budynku Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej (gmina Osiek Jasielski) świętowała w niedzielę (07.09) jubileusz osiemdziesięciolecia swojego istnienia. W tym bezprecedensowym z punktu widzenia lokalnej społeczności wydarzeniu wzięli udział m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba, parlamentarzyści ziemi jasielskiej Alicja Zając i Bogdan Rzońca, a także Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Więcej zdjęć z uroczystości w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Starania o budowę sali gimnastycznej „z prawdziwego zdarzenia” przy miejscowej szkole podstawowej trwały od wielu lat, jednak na dobre ruszyły w 2010 roku (czytaj więcej w naszym artykule: W Zawadce Osieckiej „mierzą wysoko” i budują nową salę gimnastyczną). Ze względu na sytuację ekonomiczną gminy prace zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym (do 31 sierpnia 2010 roku) powstały fundamenty. Kolejny obejmował wykonanie stanu surowego budynku (do 30 października 2011 roku), w ostatnim wykonano umożliwiające ukończenie obiektu i oddanie do użytkowania. roboty budowlane (do 30 czerwca 2014 roku). Pierwszy i trzeci etap realizowała Firma Handlowa „Ela” Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane sp. z o. o., drugi Usługi Remontowo-Budowlane „DOMPER” Wacław Pernal z Cergowej koło Dukli.

By nowy obiekt mógł powstać trzeba było najpierw rozebrać „starą” szkołę zlokalizowaną na działce bezpośrednio przylegającej do drogi powiatowej biegnącej przez teren miejscowości. Nowo wybudowana sala gimnastyczna to obiekt o wymiarach użytkowych 26,00 x 23,95 m wraz z antresolą, niezbędnym zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz oddziałem zerowym z niezależnym wejściem od zewnątrz. Między zaprojektowanym budynkiem, a istniejącą szkołą wykonano parterowy łącznik, w którym zlokalizowano dwie pracownie: językową oraz biologiczną, szatnie, bibliotekę, a także wejście główne od strony północnej.

Oficjalnego otwarcia powstałego obiektu sportowo-rekreacyjnego, który będzie służył nie tylko dzieciom uczącym się w miejscowej szkole, ale także całej lokalnej społeczności dokonali poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi: senator RP Alicja Zając, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro, wójt gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. biskup Jan Wątroba oraz dyrektor szkoły Irena Baciak.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej Irena Baciak. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej Irena Baciak.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Mieliśmy trudne warunki. Uczyliśmy na dwie zmiany, zajęcia sportowe odbywały się w starym budynku, uczniowie musieli przechodzić przez podwórko do innego pomieszczenia, gdzie mogły ćwiczyć. Dzisiaj możemy stanąć z podniesioną głową wobec dzieci i powiedzieć im, że zrobiliśmy wszystko, żeby miały salę gimnastyczną, boisko sportowe, żeby czuły się tak samo docenione, jak i dzieci, które mogą korzystać z obiektów oświatowych w wielkich miastach. Nasz obiekt budzi dzisiaj szacunek i podziw, przyciąga kolorystyką, szeregiem nowoczesnych rozwiązań i bogatym wyposażeniem zarówno sportowym, jak i dydaktycznym. – powiedziała Irena Baciak.

Wywodzący się z Zawadki Osieckiej i jeden z absolwentów tutejszej „podstawówki” Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego tak wspomina swoją edukację w tamtym okresie:

Dokładnie 59 lat temu rozpoczynałem tutaj naukę. W drugiej klasie uczyliśmy się w baraku. Kiedy zostałem poproszony przez nauczyciela matematyki do tablicy, nie było miejsca na pisanie i trzeba było ją zmazać. Kiedy wziąłem ścierkę to nie dało się nią zmazać, bo była zamarznięta. W takich warunkach edukowałem się. Po czterech latach przenieśliśmy się do budynku, który teraz jest malutki, bo to co zostało dobudowane, to stanowi 3/4 powierzchni, na której realizowała edukację pani dyrektor. Powiem więcej. To w tej szkole zlikwidowano u mnie mazurzenie. W Zawadce Osieckiej mówiło się: „płosuł”, „psysuł”. Ta edukacja nie poszła na marne. Dzisiaj jest mi dane być tu wśród najstarszej uczennicy. Jej córka, a matka pani dyrektor, chodziła ze mną przez siedem lat do szkoły. To były piękne lata. Moja mama chodziła do Załęża, bo tutaj szkoły nie było. W 1934 roku powstała szkoła, która zniknęła półtora roku temu, a na jej miejscu jest dziś boisko.

Cała inwestycja kosztowała niespełna 1,6 miliona złotych (fundamenty – 160 789,41 zł brutto; stan surowy otwarty – 266 105,51 złotych brutto i wykończenie obiektu – 1 169 263,68 złotych brutto), na które składały się fundusze zgromadzone z trzech odrębnych źródeł.

Budowa fundamentów została sfinansowana z wkładu własnego gminy Osiek Jasielski, a w 2012 roku została podpisana umowa z Regionalnym Programem Operacyjnym, gdzie zostały przeznaczone środki na ten cel. Z Ministerstwa Sportu gmina pozyskała kwotę 480 tysięcy złotych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 991 tysięcy złotych. Łączna ta kwota dawała około 76% dofinansowania całej inwestycji. 463 tysiące złotych to był wkład własny gminy Osiek Jasielski. Cieszymy się z faktu, że ta wieloletnia inwestycja po przezwyciężeniu wielu trudności pojawiających się w trakcie jej realizacji, zakończyła się sukcesem. Trzeba zaznaczyć, że jest to trzeci tego typu obiekt sportowy, który został zrealizowany na terenie gminy Osiek Jasielski. Sala przystosowana jest do gier zespołowych, wyposażona w łatwo wmontowywany sprzęt, trybunę, szatnie, sanitariaty, pokój trenerów oraz salę na przedszkole z osobnym wejściem. Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Jestem przekonany, że oddanie do użytku sali gimnastycznej przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży uczęszczających do tej szkoły, ale nie tylko, bo również mieszkańców tej miejscowości i całej gminy. – powiedział Mariusz Pykosz, wójt gminy Osiek Jasielski.

Od początku jubileuszowego roku szkolnego 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej ma też nowego „starego” patrona. Została nim wybitna poetka Maria Konopnicka, zresztą której placówka nosiła już imię do lat 60-tych ubiegłego wieku.

Wspólnie ze społecznością szkoły podjęliśmy działania zmierzające do nadania imienia naszej placówce. Procedurę nadania imienia rozpoczęliśmy w czerwcu 2013 roku kiedy to przeprowadziliśmy ankiety, wywiady, sondaże wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. W wyniku tych działań wyłoniono patrona szkoły. Została nim wybitna poetka, pisarka, patriotka Maria Konopnicka. Wybór, którego dokonaliśmy, jest nawiązaniem do tradycji szkoły, gdyż w latach 60-tych nasza szkoła nosiła już to imię. Na świadectwach naszych rodziców widnieje imię Marii Konopnickiej, czyli wróciliśmy do tradycji. 27 marca 2014 roku Rada Gminy w Osieku Jasielskim podjęła uchwałę nadającą Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej imię Marii Konopnickiej. – mówi Irena Baciak.

Stosowną uchwałę Rady Gminy o nadaniu imienia szkole przekazał na ręce pani dyrektor jej przewodniczący Piotr Wojdacz.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Z kolei Rada Rodziców ufundowała nowy sztandar. „Niniejszym uroczystym aktem stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Radę Rodziców sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i narodu. Chlubne tradycje naszej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też do zobowiązania do patriotycznej postawy i wzorowej nauki oraz do kierowania się w życiu najważniejszymi wartościami” – napisali w okolicznościowym akcie nadania.

Sztandar Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej to prostokątny płat tkaniny o wymiarach 100 x 100 centymetrów, osadzony na drzewcu z drewna bukowego w ciemnym kolorze, zwieńczonym głowicą w formie metalowej figurki oraz Orła w koronie. Na awersie koloru écru umieszczono wizerunek Marii Konopnickiej w kolorze sepii. W dolnym rogu po prawej stronie portretu patronki umieszczono symboliczny zwój papirusu wraz z cytatem „nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Wokół motywu głównego została wyszyta brązowymi literami ze złotymi konturami nazwa placówki. Rogi płatu zdobią gałązki laurowe.

Rewers zaś jest koloru czerwonego i przedstawia Orła Białego wyhaftowanego srebrną nicią, zaś korona, dziób i szpony złotą. W otoku umieszczono napis „nauka, praca, Ojczyzna” wykonany ze złotych liter.

Trzy boki sztandaru (za wyjątkiem od strony drzewca) zostały obszyte frędzlami w kolorze złotym. Został on wykonany w pracowni „Sztandar Haft” z Sulejowa koło Piotrkowa Trybunalskiego.

W imieniu fundatorów sztandar wręczyła społeczności szkolnej przewodnicząca Rady Rodziców Beata Sławniak.

Jesteśmy dumni, że szkoła w Zawadce Osieckiej będzie nosić imię tak wielkiego człowieka. Życiorys Marii Konopnickiej wskazuje na to, że była osobą bardzo pracowitą, wytrwałą i szlachetną. Przez całe swoje życie pracowała społecznie. Swą postawą i twórczością czynnie przeciwstawiała się zaborcy. Pomagała rodzinom prześladowanym przez władze carskie. Ciężko pracowała i dążyła do uwolnienia Polaków od zaborców. Wierzę, że stanie się ona dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. – powiedział wójt gminy.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia szkoły ksiądz biskup Jan Wątroba odsłonił i poświęcił pamiątkową tablicę umieszczoną przed wejściem głównym do obiektu szkolnego. Została wydana również okolicznościowa monografia przedstawiająca dzieje ośmiu dekad edukacji mieszkańców Zawadki Osieckiej we własnej miejscowości.

Relacja z uroczystości w naszym materiale audio:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE